Kronikk:

«Betyr det egentlig noe hva du stemmer i et kommunevalg?»

Kommunevalget: Hvem som styrer i kommunen har faktisk stor betydning, for både de som arbeider i de kommunale tjenestene og de som mottar tjenester, skriver Siv Katrin Ulla, leder for Ålesund Arbeiderparti, i denne kronikken. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Kronikk

Jeg har tilbrakt mye tid på stand i det siste og diskutert nettopp dette. Mange gir uttrykk for at det «spiller ingen rolle». Det blir ingen forskjell uansett hvem en stemmer på.

Jeg skjønner hva de sier og hvorfor de sier det. Allikevel – det er veldig viktig hvem som sitter med flertallet i en kommune. Det er jo nemlig de som har flertall som vil få gjennomført mest mulig av politikken sin. Det er det som er poenget her. Ingen kan få gjennomslag for alt.

At jeg valgte å melde meg inn i Arbeiderpartiet berodde først og fremst på ideologien til partiet. Ideen om at storsamfunnet skal ta seg av de store oppgavene som, eldreomsorg, skole, sykehus. Ideen om et sterkt fellesskap, solidaritet og mest mulig like muligheter og økonomisk trygghet for alle.

Om du er født inn i en familie med god eller dårlig økonomi, skal ikke være utslagsgivende for om du skal få et godt liv. Fellesskapet skal ta seg av alle og gi muligheter og trygghet til alle.

Vi skal ha en sterk fagbevegelse. Kampen om likestilling er også viktig for partiet.

Etterkrigstiden står jo som et symbol på disse verdiene og det har gitt oss som har vokst opp i den nyere tid muligheter våre besteforeldre ikke hadde.

Dette gir gjenklang langt inn i sjelen min. Hva avgjør hva du skal stemme? Hva gir deg trygghet? Hva er viktig for deg?

Å bli valgt inn i kommunestyret og formannskapet i Haram for fire år siden, uten noe erfaring, var et sjokk for systemet på mange måter. Brått var det alvor og jeg måtte virkelig bare hoppe i det. Det som ventet meg var en innføring i hvordan offentlig forvaltning fungerer og det har vært både morsomt, lærerikt, emosjonelt og frustrerende. Det er virkelig ikke slik en tenker det er, det må oppleves. Det første jeg erfarte er hvor lang tid alt tar. Det neste jeg fant ut var at om en vil ha gjennomslag for noe, så må en kunne samarbeide. På tvers av partier for kommunen sitt beste.

Når det politiske systemet i Norge er som det er, med mange ulike partier som stiller til valg, er det ikke ofte i en kommune at ett parti får rent flertall (Sandøy sto jo i en særstilling som fikk flertall og både ordfører og varaordfører fra Arbeiderpartiet sist). Så da må en finne andre som en kan samarbeide med. Det er lettest om en har mye til felles. Noen ganger kan man lage en felles politisk plattform som en vil gjennomføre i perioden. Står en langt ifra hverandre i noen saker så kan det være utfordrende, men ofte er det også personavhengig. Hvem en kan klare å samarbeide godt med for å få gjennomslag for flest mulig av sine saker.

De partiene som får politisk flertall, får sammen forhandle frem den politiske retningen i en kommune de neste årene. Noen ting er selvsagt lovpålagt med nasjonale føringer, men noe spillerom har kommunestyrene allikevel. Det er her det er avgjørende hvem som sitter i førersetet.

Det er bare hvordan en skal få det til som er forskjellig. Arbeiderpartiet vil sammen med venstresiden at det offentlige skal være ansvarlige for de store oppgavene. Høyresiden inviterer mer enn gjerne de private inn på disse arenaene. Det er kanskje den aller største forskjellen på venstre og høyresiden i et kommunevalg. Hvem som styrer i kommunen har faktisk stor betydning, for både de som arbeider i de kommunale tjenestene og de som mottar tjenester.

Hva skal det satses på. Hva skal prioriteres. Hvilken vei skal vi gå. Hva skal skattekronene våre brukes til. Om et parti ikke får gjennomført alt i sitt program, så kan de få gjennomført noe. Det er viktig.

Nå skal vi bygge en ny kommune, sammen med innbyggerne. Det står i intensjonsavtalen. Kommuneadministrasjonen skal bli bedre på å invitere innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger og andre, med inn i planlegging og til dialog.

Hvordan dette skal best skje kan du være med og bestemme ved å bruke stemmen din. Alle stemmer teller.

Hvem stoler du mest på til å ivareta dine interesser? Hvilket parti har dine hjertesaker som sine fanesaker?

For meg er det ikke en vanskelig avgjørelse.

Godt valg!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!