Kronikk om Campus Ålesund:

«Siloer er det verste vi vet»

NTNU Ålesund: Det som skjer på Campus Ålesund har stor betydning også langt utover regionens grenser, skriver Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund og Per Erik Dalen, leder for Ålesund Kunnskapspark (ÅKP), i dette innlegget.  Foto: Staale Wattø

Kronikk

Hvis alle sitter på hver sin tue, eller rår over hver sin silo, skjer det ingen ting. Med åpne dører, kontor og ikke minst tankesett, kan vi forandre verden litt. Det gjør vi på Campus Ålesund.

Når studentene kommer til byen, preger det Ålesund og området rundt. Fredag begynte CampusUka – et av årets store arrangement. Dette er en hel uke dedikert til faglig påfyll, aktiviteter, foredrag, tverrfaglig samarbeid og relasjonsbygging.

Ei uke full av spennende aktiviteter innenfor ulike tema; - bærekraft, nyskaping, hav, handel og helse.

Semesterstart i Ålesund:

– Jeg har hørt at det skal være bedre enn russetida

Tirsdag var det studiestart ved NTNU i Ålesund. Over 1100 nye studenter ble ønsket velkommen med taler og underholdning under åpningsseremonien.


Men hva er campus, tenker du kanskje nå? Hvorfor er det som skjer på campus interessant for Arne på Stranda, Trine i Haram og Petter på Hareid?

En definisjon på campus er universitetsområde. Se for deg britiske TV-serier fra Oxford eller Cambridge. Hele samfunn bygd rundt den forskningen og utdanningsaktiviteten som foregår på læreinstitusjonene. I Ålesund er campus noe langt mer enn det. Det er en samhandlingsarena med mange åpne dører der det er like mange ikke akademisk ansatte som akademikere. Nytenkende næringslivsbedrifter bruker campus som møtested for å få og utvikle ny kunnskap. Dermed får studentene tilgang på det siste av ny global kunnskap samtidig som de utvikler nettverk til næringslivet. Og bedriftene, ja de får tilgang til studentene. Det er dette som gjør campus unik.

Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) er 20 år i år og spiller en svært viktig rolle. Det startet som en god idé i vaktmesterboligen til den gamle høyskolen. I dag er ÅKP blitt et moderne klekkeri for nye ideer og bedrifter. ÅKP har bygd stein på stein og skapt et helhetlig regionalt system for innovasjon og næringsutvikling. Hundrevis av gründere og vekstbedrifter får hvert år hjelp til å utvikle bedriften sin; - bedrifter som blir en viktig tilvekst til de sterke næringsklyngene i regionen.

Det tar tid og bygge et lag. Det tar tid å få kulturen til å sette seg i vegger og hoder. Samtidig som høyskolen har blitt universitet og vaktmesterboligen har blitt for liten, har stadig nye samarbeidspartnere kommet til, på stadig nye områder.

Vi tenker stort i vår region. Vi tør å sette oss hårete mål. Og vi har forbilder. Vi er Norges største eksportfylke per innbygger. Vi har et internasjonalt næringsliv og en næringslivskultur preget av innovasjonskraft, entreprenørskapsånd, tverrfaglighet og omstillingsdyktighet. Det har vi fordi vi snakker sammen. Det er resultatet av åpne dører. Dette samspillet ser vi tydelig i næringsklyngene Blue Maritime og Blue Legasea. Klyngene samler bedriftsledere, myndigheter, forskere og studenter for å skape nye tverrfaglige og bærekraftige løsninger.

I NTNU-systemet gjentar vi igjen og igjen at vi i Ålesund har Norges mest næringsnære campus. Selv om vi ikke har en lang akademisk tradisjon, er vi sterke på anvendt kunnskap. Vi er gode på å søke kunnskap og på å få ting til å skje.

En god samhandlingsarena må være i utvikling. Nå kommer offentlig sektor stadig sterkere på banen. Nye Ålesund kommune har leid et stort areal på campus for å fremme videre utvikling av hele regionen. Kommunen har også ansatt en framtidsnavigatør. Fram mot 25. september jobbes det hardt for å skrive gode søknader til Forskningsrådet for å få finansiert prosjekt for å utvikle mer nyskaping og innovasjon også i det offentlige.

Ny fløy og nytt inngangsparti tar form

– Nybygget vil styrke Fagerlia for framtida

Med 6.000 nye kvadratmeter styrkes realfagene på Fagerlia, og marine og maritime fag blir løftet inn. Det igjen betyr flere gutter på en skole der jentene alltid har vært i flertall.


Selv om Ålesund sykehus ikke har fysisk tilhold på campus, er det etablert god faglig kontakt. Robotisering, digitalisering og kunstig intelligens. Nye ideer, god samhandling mellom ulike fagmiljø og ikke minst mellom menneske og maskin, er utviklingstrekk ved helsenorge. Det å kunne trekke veksler på hverandre, er lurt.

Alle som kommer til Ålesund må kjøre gjennom campus. Vårt mål er at stadig flere skal stoppe der også. Faktisk så går det an å leve store deler av et liv på campus. Vi har et eget Newtonrom der alle 6. klassinger kan lære å forske og vi har en egen forskerlinje i den videregående skolen. Grunnutdanning og videreutdanning får du både gjennom fagskole og universitet. Vi har det nasjonale testsenteret Digicat for virtuell prototyping og digitale tvillinger og vi har forskningssenter med unik kompetanse på det som lever i havet.

Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK):

Åpnet Newton-rommet og Mørelab

Nobelprisvinner May-Britt Moser sto for to offisielle åpninger på Norsk Maritimt Kompetansesenter fredag.


Vi ser det som et stort privilegium og et stort ansvar å holde på og gi næring til ung skaperkraft. Vi møter et ungdommelig klimaengasjement og en utålmodighet som bør gjøre både samfunnsliv og næringsliv optimistiske. Grønn omstilling er langt mer enn ord. Det er samhandling mellom samfunnet, akademia og næringsliv. Vi trenger ikke fortelle studentene at bærekraft gir konkurransekraft. En næringsnær campus kan, bør og skal bidra til framtidsrettede løsninger, nye bedrifter og spennende hverdager på vegen dit.

Det er lett å tenke at studenter blir inspirert i møte med professor og industrileder, men vel så ofte er det omvendt. Det er en gave å få møte unge tanker, skaperkraft og ikke minst ståpåvilje. Sammen skal vi løfte fram folk og ideer som gjør verden til et bedre sted å være.

Når vi trekker fram alt som skjer på Campus Ålesund så er ikke det primært for å slå oss på brystet. Ja, det skjer mye spennende som vi gjerne vil dele, men vi gjør det også fordi vi gjerne vil ha med flere. Et framtidsretta lag trenger ei god utviklingsavdeling. Vi trenger rekruttspeidere og gode lokale og regionale miljø. Vi trenger sterke næringsklynger med internasjonal konkurransekraft. Vi trenger politikere og foreldre som framsnakker verdien av kunnskap. Derfor har det som skjer på Campus Ålesund stor betydning også langt utover regionens grenser. Fordi utvikling starter et sted.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!