Kronikk:

«Høies forledning»

Hvem er det egentlig som forleder hvem når ti tusen unge årlig mister retten til tannregulering som vesentlig kan bedre livskvaliteten?

I årets statsbudsjett foreslår Bent Høie å fjerne refusjon for tannregulering hos barn med tannstillingsfeil, skriver tannlege Fredrik Skodje.  Foto: Nils Harald Ånstad

Kronikk

I årets statsbudsjett foreslår Bent Høie å fjerne refusjon for tannregulering hos barn med tannstillingsfeil som fram til nå har fått refusjon etter gruppe 8C – klart behov.

Dette vil man spare 50,9 millioner kroner på. Bakgrunnen, sier Høie, er at tannlegene har forledet foreldre og befolkningen i årevis til å tro at dette er nødvendig behandling når dette kun er snakk om kosmetikk.

Men er det kosmetikk å kunne bite over en brødskive med salami?Barn som ikke biter sammen på de seks fremste tennene, klarer seg, men alle er vel enige om at det er mye mer praktisk om tennene hadde truffet hverandre når man skal spise, slik at man hadde sluppet å dytte brødskiva bak på småjekslene for å kunne bite den av. Og det er blant annet slike barn som blir rammet av endringer i refusjonsordningen.

Et bedre liv

Har man ett kort og ett langt bein eller en mangler et tannanlegg til en framtann, så kan man også fint klart seg gjennom livet uten behandling. Selvsagt er det mer praktisk og lettere å leve et fullverdig liv om man hadde to like lange bein eller om man hadde begge fortennene. Men dette er ikke noe man må behandle.

Likevel reduserer det funksjonene til vedkommende og i Norge har vi som samfunn valgt å behandle dette. Er du uheldig og må du fjerne testiklene eller brystene fordi man får kreft, rekonstruerer vi disse fordi det gir personen bedre selvfølelse. Det gjenoppretter på ingen måte funksjonen, og er slik sett «unødvendig».

Det finnes mange slike problemstillinger i medisinen som man behandler fordi det gir pasienten bedre funksjon og et enklere og bedre liv uten at det er en sykdom.

Og det er nettopp det dette dreier seg om.


Tannlege utvider i Ålesund

Apollonia utvider med en etasje og bygger spesialistavdeling.


Påvirker sosial adferd

Derfor handler ikke dette om kosmetikk, slik Høie sier. Det handler om at vi gjør livet enklere for mennesker med avvik. Ikke fordi vi må, men fordi vi kan, og fordi det gir en bedre livskvalitet og funksjon for den det gjelder.

I møte med andre mennesker, ser vi hverandre i ansiktet. Ansiktet er den viktigste kroppsdelen vi har i kommunikasjon med andre mennesker. Og i ansiktet er kanskje øynene, ansiktsmimikk og munnen de viktigste elementene. En person som mangler et øye får tilbud om å få erstattet dette med et glassøye.

Et glassøye gjenoppretter ikke synet og prosedyren gjøres utelukkende for å oppnå en tilsynelatende mer normal estetikk. Uten en slik øyeprotese vil kommunikasjon og sosial omgang, kanskje en hel samtale, kunne dreie seg om det manglende øyet uten at dette blir sagt med ord.

På samme måte er det med tannstilling. Hvis tennene og tannstillingen har synlige avvik i den kategorien vi her snakker om, og som det fremkommer i den dokumentasjonen som er framlagt av norsk kjeveortopedisk forening (vedlagte foto), vil dette på samme måte som om man mangler et øye, flytte oppmerksomheten bort fra innholdet i sosial omgang, til tennene og tannstillingen.

Og over tid vil dette kunne påvirke en persons sosiale adferd og personens identitet vil kunne knyttes til tennene og ikke andre egenskaper som personen har. I et barnesinn hvor selv små detaljer kan bli et stort problem, vil en tannstilling som man her foreslår å fjerne fra støtteordningen kunne påvirke personens oppvekst og utvikling som menneske.

Foreldre er ikke dumme

Dersom barnet ikke klarer å bite over en brødskive fordi tennene ikke går i hop, vil de aller fleste foreldre søke hjelp. Med de nye endringene, må de dekke denne behandlingen selv.

Problemet er at tannregulering er kostbart og for mange familier vil det være økonomisk umulig å kunne gi sine barn denne behandlingen. Etter endringen vil det derfor være mulig å se hvem som er fattig og hvem som er rik på tannstillingen. Omleggingen bryter med den sosiale omfordelingspolitikken som det har vært konsensus om i Norge i årtier.

Tannlegene har foreldet foreldre til tro at tilstanden til deres barn har vært behandlingskrevende, sier Høie. Dette er feil. Tannlegene har ikke forledet noen.

Kjeveortopedene har gjennom år nøye fulgt retningslinjene som Høies departement har satt opp om behandling av barn med tannstillingsfeil.

At gruppen nå skal fjernes fra refusjonsordningen handler utelukkende om å spare penger. Det handler ikke om at Høie skal spare barn for kroppspress eller at departementet plutselig har «oppdaget» at tannleger har forledet befolkningen.

Høie ønsker å kutte i budsjettet, og det må han være redelig nok til å erkjenne.

Kjent retorikk

Retorikken er dessverre kjent.

Ved statsbudsjettet i 2018 anklaget Høie også den gang tannlegestanden for å være uredelig. Tannlegene ble beskyldt for å ha misbrukt refusjonsordningen når det gjaldt behandling av dem som led av odontofobi, og helseministeren hevdet at gruppen aldri skulle ha hatt refusjon for tannbehandling. Dette til tross for at Høies eget departement noen år tidligere hadde bekreftet at odontofobipasienter hadde refusjonsrettigheter.

Denne gruppen har nå, ifølge Høie, fått i en like god ordning i det offentlige. Dette er ikke sant. Gruppen er dømt til en endeløs kø i det offentlige mens tennene råtner bort.

Heldigvis kan Høie glede seg over at han har spart millioner.

Fredrik Skodje

Tannlege, Nestleder i TIPS, tannleger i privat praksis.
Bystyrerepresentant i Ålesund for Frp

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no


Disse 77 personene skal sitte i nye Ålesund kommune

Her er kommunestyret i nye Ålesund kommune: