Kronikk

«Høyt sykefravær koster kommunene i Møre og Romsdal dyrt»

Å jobbe systematisk med forebyggende arbeidsmiljø er et viktig virkemiddel for økt lønnsomhet og gode tjenester.

Sjukefravær: Møre og Romsdal har høyere sykefravær enn våre nabofylker både i nord og i sør. Dette skyldes hverken demografi eller generelt dårligere helse blant folk i Møre og Romsdal., skriver artikkelforfatteren.  Foto: Gorm Kallestad

Kronikk

Møre og Romsdal har høyere sykefravær enn våre nabofylker både i nord og i sør. Dette skyldes hverken demografi eller generelt dårligere helse blant folk i Møre og Romsdal.

Også innad i fylket er det store variasjoner i sykefraværet og det er forskjeller mellom privat og offentlig næringsliv. Vi ser også store variasjoner i sykefraværet mellom ulike enheter i en og samme kommune.

Godt arbeidsmiljø er god butikk

Mange arbeidsgivere i kommunal sektor jobber svært godt med forebyggende arbeidsmiljø og oppfølging av sykefravær. Kommunene Tingvoll og Sunndal er eksempler på dette. Der ligger legemeldt sykefravær under 6% i første halvår 2019. Dessverre er snittet for legemeldt sykefravær i kommunal sektor i Møre og Romsdal mye høyere, og vi har kommuner som år etter år ligger opp mot 10% sykefravær.

Endring

Mye er i endring innenfor offentlig sektor. Kommuner slår seg sammen, stadig flere tjenester lovfestes og effektiviseringskravene øker. Alt dette er forhold som krever fokus på forebyggende arbeidsmiljø fra ledere og medarbeidere. Bare ett prosentpoeng nedgang i sykefraværet vil for en bykommune i Møre og Romsdal utgjøre 10-15 mill. kroner i reduserte kostnader. Det er ikke alt. Lavt sykefravær gir også bedre tjenester til brukerne og bedre arbeidsvilkår for de som er på jobb. Godt, forebyggende arbeidsmiljø reduserer sykefravær og er derfor god butikk.

Hvordan jobber vi med forebyggende arbeidsmiljø?

I desember 2018 kom partene i arbeidslivet frem til en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, også kjent som IA-avtalen(2019 – 2022). Den nye avtalen gjelder denne gangen for hele arbeidslivet. Partene på arbeidsplassen forplikter seg i den nye avtalen til å jobbe systematisk med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og til å ta tak i hyppige og gjentakende sykefravær. NAV skal være et verktøy for arbeidslivet, og bidra med kunnskap og støtte i dette arbeidet.

I følge Statens arbeidsmiljøinstitutt(STAMI) er 35% av sykefraværet arbeidsrelatert, derfor er virksomhetene sitt eget arbeid med forebygging av negative arbeidsmiljøfaktorer svært viktig. Mange virksomheter jobber godt sammen med tillitsvalgte når det gjelder å ta tak i utfordringer på arbeidsplassen. Godt partssamarbeid er en nøkkelfaktor når en skal jobbe forebyggende, og når det gjelder å ta tak i arbeidsmiljøutfordringer. Ifølge en studie på sykefraværssatsing (NED) gjennomført av Agenda Kaupang i 2018, er det systematiske forskjeller mellom virksomheter med høyt og lavt sykefravær i kommunal sektor.

Kvalitetsutfordringer

Virksomheter med lavt sykefravær har mestringsorienterte ledere som er gode til å kommunisere mål, skape mening i arbeidet, og gi sine medarbeidere individuell oppmerksomhet og støtte. Ifølge studien, har disse lederne tro på at de kan påvirke sykefraværet. I disse virksomhetene er det også kultur for at lederne tar de nødvendige og gode samtalene med dem som har høyt fravær. Det forventes at alle stiller på jobb så langt som råd er. Man har også fokus på kompetanse og kvalitetsutfordringer knyttet til fraværet. Godt arbeidsmiljø er god butikk enten det gjelder privat eller offentlig næringsliv. Godt arbeidsmiljø gir mer engasjerte og motiverte medarbeidere som fører til bedre tjenester, økt lønnsomhet og dermed lavere sykefravær.

Et godt arbeidsmiljø med tanke på å redusere sykefravær og hindre utstøting handler ikke om ekstra goder på arbeidsplassen. Et godt arbeidsmiljø handler ifølge forskning om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!