Kronikk:

«Lover og lyver om Osane idrettshall»

Osane: Planlagt idrettshall i Osane i Skarbøvika.  Foto: Illustrasjon

Kronikkforfatter: Fredrik L. Klock. 

Kronikk

Samtlige parti som var representert på bydelsmøtet for ytre bydel tidligere i år garanterte at ingen haller skulle prioriteres foran Osane. En garanti som også er gitt tidligere. Formannskapets innstilling til kommunestyret er likevel å gå for Spjelkavik Arena med 8 mot 7 stemmer, uten å ane hva kostnadene blir.

Kostnadene løper løpsk

Fylket har store økonomiske problemer og frasier seg alt ansvar for merkostnader med Spjelkavik Arena. Kommunepolitikerne føler seg presset opp i et hjørne av fylket – og det krever mot å si nei. For 190 millioner kroner har innbyggerne i Ørsta kommune fått 8.500 kvadratmeter med imponerende mange funksjoner – eid av kommunen selv. Om Ålesund kommune virkelig hadde vyer hadde de bygd hele hallen selv, for så å leie ut til fylkeskommunen. Våre nye medlemskommuner bør merke seg hvordan indre bydel nå overkjører ytre bydel – igjen.

Bekymring og sinne i bydelen som venter på sin første idrettshall

– Dette er ei skjebneuke for hallen på Hessa

De kommende dagene vil bli helt avgjørende for skjebnen til idrettshallen i Osane. Det mener i hvert fall folket på Hessa som er djupt fortvila over at hallen kan ryke. Denne gangen også.


Kommunale oppgaver
Tomten skulle aldri vært godkjent og en ny, mer passende tomt burde vært valgt. Som den allerede godkjente rett ved skolen, som også skolen selv ønsker. Naboklager er ikke tatt til etterretning, og man har benyttet altfor lave trafikktall i forarbeidet. Om kommunen ønsker å bygge den tredje av to hallflater selv hadde det vært forståelig, under forutsetning av at vi hadde økonomi til dette. Det har vi på ingen måte – spesielt med usikkerheten rundt kostnader til opprydding. Samtidig skal nå kommunen betale dyrt for noe de ikke engang eier. Det er ikke Ålesund Kommunes oppgave å sørge for at fylkeskommunen får opp gymsal til den videregående skolen i Spjelkavik. Det finnes allerede tilbud for idrettsfag på Ålesund VGS, Fagerlia VGS og Akademiet. Flytting av idrettslinjer er politisk, slik som også prioriteringen av Spjelkavik Arena er.

En ny storstue?
«Er politikerne redde for å glemme løftet sitt?», spurte ordføreren – om opposisjonens forslag om fremskynding av Osane Idrettshall. Det tror jeg nok ikke, men de, sammen med beboerne i ytre bydel, er smertelig klar over hvor nær vi på nytt er Robek, og at Osane da nok en gang vil bli skjøvet ut i det uvisse. Kanskje mener kommunen det er greit om SIF/Hessa IL ender opp med å måtte betale halleie til Spjelkavik IL for så å sende 7-8 åringer på bussen dit? Spjelkavik vil nok søke halltid i kommunale haller på lik linje med de andre idrettslagene i kommunen, og benytte egen hall til de over 18 år og utleie.

Aalesunds Turnforening fortviler over nedslitte og helsefarlige Turnhallen på Klipra

Turnforening fortviler over nedslitt hall

– Jeg vil påstå at det er helsefarlig å ha trening her i Turnhallen på Klipra. Vi MÅ få et nytt og moderne sted å være, sier daglig leder i AaTF, Pia Dangel.


Verdivalg
Paradokset er at kommunen tydeligvis har penger til Spjelkavik Arena, mens hvis man fremskyver Osane, så vil det forrykke hele prioriteringslisten. «Mener dere nå at Osane skal prioriteres før Hessa og Emblem Skole?», spurte ordføreren. Nei, for det er ikke de midlene som diskuteres – men den burde og skulle vært før Spjelkavik Arena. Og også før en ev. større hall på Kolvikbakken og Emblem. Men her vil i alle fall Ålesund kommune få råderett over hallene selv. Tore Johan Øvstebø sa at han: «Tror og håper at det vil ordne seg». Med respekt å melde – det tror ikke vi i ytre bydel noe på. Monica Molvær er involvert i både fylkes- og kommunalpolitikk – og nå også rikspolitikken. Når hun melder bekymring om å bosette seg i ytre bydel i fremtiden, bør alarmklokkene ringe.

Usikkerheten
Hva så med helgene? Hva blir leiesatsene? Kan Spjelkavik IL hindre et fullt arrangement i hele hallen fordi de «eier» 1/3 av gulvflaten? Man kan også undre seg over om alle andre idrettslag i Nye Ålesund kommune virkelig er klar over hvilken konkurransevridende avtalen vil kunne få for idrettslagene fremover? 10 gratis helger i året for arrangement i hele hallen til kun ett idrettslag? Samtidig som avtalen ser ut til å begrense bruken av hallen til maksimalt 10 arrangementer i året. Alt er klart for å starte med Osane – dette var klart allerede sist i 2017. Det er helt urealistisk å tro at Spjelkavik Arena ikke vil påvirke byggingen av Osane. Hvor skal pengene hentes fra?

Ålesund bys Golden Gate
Hellebroa skal fortsatt belastes med unødvendig trafikk av barn og unge fra ytre bydel som må fraktes til anlegg i kommunen. De to tiltakene som virkelig ville hjulpet trafikken i nye Ålesund kommune, Brosundtunnelen og Borgundfjordtunnelen, er tatt ut av bypakken. Tenk om Hellebroa eller Vegsundbroa skulle bli stengt i en krisesituasjon? Politikere i Ålesund – vi snakker løftebrudd og total uansvarlighet i forhold til 15 prosent av den nye kommunens befolkning. Alle bydeler kan skilte med egen hall utenom ytre bydel. Osane idrettshall vil være en gedigen håndsrekning til bypakken, barn og unge, og alle som bryr seg om miljøet.

Lovligheten i prosjektet?

Det offentlige må forholde seg til lovverk i forhold til anskaffelser, anbud og retningslinjer for ikke-diskriminerende utleiepolitikk. Her har fylkeskommunen tatt kontakt med Spjelkavik IL, og muligens de tre andre idrettslagene, uten at samme tilbudet er blitt gitt andre idrettslag i kommunen. Her skal det vesentlige offentlige midler inn i prosjektet, både som garantist og som ansvarlig for å rydde opp et potensielt katastrofalt tomteområde. Med offentlige midler følger også krav om likt tilbud til alle potensielle leietakere. Kan man være trygg på at lovligheten i prosjektet er tatt godt nok vare på i dette hastverksarbeidet?

Vil berge storhallen i Spjelkavik

Tre hallflater i Spjelkavik Arena kan være sikra etter at formannskapet i Ålesund sa ja til å gå inn med flere kommunale kroner i prosjektet.


Demokrati i praksis
All ære til de som tar på seg politiske verv, men her settes troverdighet, respekt og langsiktighet til side for et prestisjeprosjekt som skal presses fram og snorklippes av både ordfører, fylkesordfører og Spjelkavik IL. Det ble levnet liten tvil om dette på formannskapsmøtet. Koste hva det koste vil.

Ytre bydel har ventet i god tro – og ser ut til å måtte vente i uvisshet videre. Som Tore Johan Øvstebø sa: «Osane står trygt plassert på prioriteringslista». Og så kunne man kanskje likeså godt lagt til: «og der står den godt». Kanskje i uoverskuelig fremtid? Det er ikke for sent å snu – og heller ingen skam. Nå må nye Ålesund kommune sette behov foran prestisje!

-------------------------------------------

Har du noko på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no

Her finn du alt meningsstoffet på smp.no!