Kronikk:

«Sjømatåret frå A til Å»

Hardt rammet: De siste årene har det vært eksportert klippfisk for mellom fire og fem milliarder norske kroner, det tilsvarer nærmere en tusenlapp per nordmann. Pandemien har imidlertid rammet klippfisken hardt.  Foto: Staale Wattø

Kronikk

Anchoveta er den viktigste arten i produksjonen av fiskemel og fiskeolje globalt. Fisket etter og prisen på anchoveta har stor betydning for førstehåndsprisen på kolmule, tobis og øyepål her hjemme.

Finn-Arne Egeness, Nordea Bank  Foto: presse

Brexit vil påvirke både ressurs- og markedssituasjonen for norsk sjømat fordi Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømat og fordi Storbritannia nå blir en selvstendig kyststat. Det vil derfor påvirke både tollsatser, ressursfordeling og norske fartøys adgang til å fiske i britisk økonomisk sone.

Chile er verdens neste største produsent av atlantisk oppdrettslaks etter Norge. Pandemien har imidlertid redusert smoltutsettet og vil redusere den chilenske lakseproduksjonen neste år. En trøst er at redusert slaktevolum hjelper på når chilenerne skal selge unna den fryste laksen som ligger på lager.


Norge eksporterte sjømat for 10,4 milliarder i oktober

Til tross for økende koronarestriksjoner både i Norge og mange mottakerland, ble det eksportert svært mye sjømat i oktober.


Danmark er ett av de største eksportmarkedene for norsk sjømat, men er først og fremst et transittmarked for norsk sjømat til EU. Hittil i år er det eksportert sjømat til Danmark for nærmere 10 milliarder kroner. Kun Polen er et større marked med en verdi på 12 milliarder kroner.

Eksportrekorder har blitt dagligdags i sjømatnæringen. I år blir det imidlertid en pause i veksten på grunn av pandemien, for første gang siden 2003 målt i euro og for første gang siden 2012 målt i norske kroner.

Flyfrakt ble en utfordring for sjømatnæringen da tusenvis av passasjerfly ble satt på bakken i mars. Det ble problematisk for laksenæringen hvor nesten en av fem oppdrettslakser fra norske merder normalt blir sendt med fly til markeder utenfor Europa.Grunnkvoter i fiskerinæringen blir stadig mer verdifulle, fordi man forventer at strukturkvotene skal refordeles i samme fartøygruppe basert på antall grunnkvoter når de løper ut.

Handelsbarrierer er en utfordring for eksporten. Det russiske importforbudet på vestlige matvarer er den største utfordringen i øyeblikket. President Putin forlenget nettopp importforbudet til nyttårsaften 2021.

Island er en av de tre største aktørene i torskefiskeriene sammen med Norge og Russland, mens norske og russiske torskekvoter øker, skal islendingene fiske mindre torsk neste år.

Januar ble en fantastisk måned for norsk sjømatnæring og eksportverdien økte med 15 prosent. Drømmeåpningen varte imidlertid ikke lenge før pandemien bremset sjømatfesten i midten av mars.


Sjømateksporten held seg framleis rekordhøg

Eksportverdien av norsk sjømat held seg framleis over fjorårets rekordnotering, trass i nedgang i september.


Klippfisk er det viktigste foredlede produktet av hvitfisk i norsk fiskeindustri. De siste årene har det vært eksportert klippfisk for mellom fire og fem milliarder norske kroner, det tilsvarer nærmere en tusenlapp per nordmann. Pandemien har imidlertid rammet klippfisken hardt.

Landbasert lakseoppdrett er i framgang fordi etterspørsel etter laks fortsatt stiger. Kontali estimerer at produksjonskapasiteten som er under planlegging er på 1,7 millioner tonn globalt. Produksjon er i dag på 2,7 millioner tonn. Det er imidlertid vanskelig å se for seg at all kapasiteten som er under planlegging vil bli realisert, fordi landbaserte produsenter vil møte både teknologiske, biologiske og økonomiske utfordringer framover.

Makroøkonomisk medvind har hjulpet sjømatnæringen gjennom pandemien, med lavere renter, svakere krone og billigere olje. Uten denne hjelpen hadde krisen rammet den eksportorienterte sjømatnæringa hardere.

Norske kroner er en gjenganger i alle analyser av sjømatnæringen. I moderne tid har det sjeldent vært så store bevegelser for krona mot viktige valutaer som euro og amerikanske dollar som i 2020. I mars kostet en euro mer enn 12 kroner og en dollar mer enn 10 kroner enkelte dager.

Oljeprisen falt under pandemien på grunn av redusert etterspørsel. Det er særlig trålerne, enten det er hvitfisk eller pelagisk trål, som har profitert på lavere priser.


Kronikk

«Når krisene inntreffer, vinner de med mange (fiske)bein å stå på»

Eller sagt på en annen måte: Jo flere markeder som etterspør den norske sjømaten, jo bedre rustet er vi når krisene inntreffer.


Pandemi! Ingen ting har påvirket verden eller sjømatnæringen mer i år.

QR-koder er introdusert på en rekke produkter i europeisk dagligvarehandel de siste årene. Det gir forbruker mulighet til å lære mer om produktet. Sporbarhet og informasjon kommer til å bli enda viktigere. Norske bedrifter må derfor tilpasse seg denne utviklingen.

Reker er en viktig inntektskilde for mange fartøygrupper og en rekke torsketrålere bruker ledige fangstdøgn til å fiske reker i sommerhalvåret. Eksportprisen på fryste, kokte skallreker har falt med nesten 20 prosent i år, først og fremst fordi etterspørselen i restaurantmarkedet er svakere enn før pandemien.

Silderogn har økt kraftig i pris fordi det har vært stans i fisket etter lodde de siste årene.

Torsken er den viktigste arten i norsk fiskerinæring. Analyser av handelsstatistikken viser at torsken etter nesten 7 år med sammenhengende vekst, møter de største utfordringene siden krisen i verdensøkonomien i 2003. Prisfallet har særlig rammet fiskeindustrien fordi inntektene fra vinterfisket etter torsk var rekordhøy.

Uerprisen er lav og gir dårlig lønnsomhet i fiskeriet. Det er særlig torsketrålerne og industrien med uer på lager som rammes når prisen faller. Uerprisen i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag har falt med 15 prosent i år.

Vannkvaliteten er viktig for laksen som skal produseres på land. Landbasert oppdrett reduserer de tradisjonelle utfordringene relatert til lus og rømming, samtidig som vannkvaliteten blir viktigere enn noen gang.

Washington DC er hovedstaden i USA, ett sjømatmarked i vekst. Selv i et år med pandemi har eksporten til USA økt med 180 millioner kroner i verdi. Kanskje fortsetter importen av norsk sjømat å øke, også etter presidentskiftet?

X-ray eller laser er en av flere måter å bekjempe lakselusa på. Aldri før har laksenæringen brukt mer penger på å holde lusa i sjakk, men produksjonsvolumet av laks har heller aldri vært høyere enn i år.


Brexitavtalen er offentliggjort

Den 1.246 sider lange brexitavtalen som vil regulere handel- og konkurranse mellom Storbritannia og EU, er offentliggjort.


Yorkshire er et område i England som er viktig for fish and chips-konsumet. De britiske aktørene har vært flink til å tilpasse seg pandemien, selv om den første runden med «lockdown» var dramatisk. Mange har store forventninger til klikk og hent-løsningen som skal redusere ventetiden når forbruker kjøper den erkebritiske retten, særlig fredag ettermiddag.

Zagreb er hovedstad og største by i Kroatia. Kroatia er det tredje største markedet for tørrfisk av torsk fra Lofoten etter Italia og USA. Målt i pris per kilo er det imidlertid kun italienske importørene som betaler en høyere pris per kilo.

Ærlighet varer lengst. Ulovlig, urapportert og uregistrert fiske er en skamplett for norsk fiskerinæring. På sikt er alle tjent med at hver eneste kilo fisk som kommer opp av havet blir registrert. Det sikrer at de beste fiskerne og industribedriftene overlever og vokser.

Østen er viktig for norsk fisk, særlig makrell og laks finner veien hit. Japan er det største og viktigste markedet for norsk sjømat i det fjerne Østen.

Ålesund er en verdensmetropol for havfiskeflåten. Hovedstaden på Sunnmøre har aktører i hele verdikjeden innenfor både design, leverandørindustri og bygging av skip i havfiskeflåten og ikke minst innen fangst, foredling og eksport av både hvitfisk og pelagisk fisk.


Finn-Arne Egeness,
bransjeanalytiker sjømat, Nordea

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no