Viktige valg: Elin Ous, seniorrådgiver i NHO slår et slag for viktigheten av utdanning og håper voksne tar seg tid til å snakke med ungdom om dette.  Foto: Shutterstock

Kronikk

«Hva skal jeg velge etter 10. klasse?»

Dette lurer mange ungdommer på akkurat nå. Det er ikke mange uker igjen til valget skal tas. De kan velge mellom tre utdanningsprogram.

De fleste kommer inn på førsteønsket. Den 1. februar og 1. mars trykker de på «send», og så er det bare å vente til juli når svaret kommer.

De fleste trives godt i videregående skole. Åtte av ti elever i Møre og Romsdal fullfører og er klare for jobb eller mer utdanning etter tre eller fire år med videregående opplæring. Vi i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, håper voksne tar seg tid til å snakke ordentlig med årets tiendeklassinger om valg av videregående i de nærmeste ukene. Mulighetene er mange. I denne samtalen kan hverdagen være et kompass for valg av utdanning.

Artikkelforfatter: Elin Ous er seniorrådgiver og kompetanseansvarlig i NHO Møre og Romsdal. 

Vi bor alle i et hus eller leilighet som er bygget og skal holdes ved like. Til det trengs arkitekter, ingeniører elektrikere, tømrere, snekkere, rørleggere, murere, malere og andre fagfolk. Vi spiser mat som er dyrket, fraktet, foredlet og solgt av en rekke bransjer og profesjoner. Hver dag er noen i barnehagen, på skolen, på jobb eller sykehjem. I helse og oppvekst jobber et mangfold av ansatte med kompetanse på alle nivåer.


Permitterte lærlinger får avslag på dagpenger:

– Er der en dag vi lærlinger må stå sammen, så er det i dag

Salah Jafri (20) er en av flere permitterte lærlinger som har fått avslag på dagpenger. Han forstår ikke hvorfor NAV ikke følger regjeringens vedtekter i den midlertidige ordninga for lærlinger under koronapandemien.


Bilen, sykkelen, bussen eller ferga vi bruker til og fra jobb, veiene, kulturopplevelser om kvelden og TV-sendingene med nyheter og filmer. Lite av dette bli borte med det første. De helt vanlige jobbene vil bestå, men – de vil hele tiden være i utvikling. Det kommer nye verktøy, metoder, modeller og krav. Entreprenørskap og innovasjon gjør at arbeids- og næringsliv alltid er i utvikling, og de ansatte gir og får livslang læring. Videregående opplæring er bare begynnelsen.

NHOs budskap er derfor først og fremst å motivere de unge til å jobbe seriøst med skolen og læretiden. Hver time i døgnet som blir brukt til skole og studier, teller. Belønningen er et kompetansebevis, et vitnemål eller et fag- og svennebrev, inngangsbilletten til betalt arbeid.

Medlemmene i NHO, den største arbeidsgiverforeningen i Norge, er ledere og eiere av bedrifter. De skaper arbeidsplasser for folk med riktig kunnskap, ferdigheter og holdninger som trengs for å være med på å skape og produsere de produktene eller tjenester bedriften tilbyr. Hvert år melder de inn til NHO hva de mangler av kompetanse. Informasjonen blir til NHOs kompetansebarometer. Det som særlig skiller seg ut er realfag og teknologi, og at for få ungdommer velger yrkesfag. Det er like stort behov for dem, som de med høyere utdanning.


Skolenes landsforbund ber kunnskapsministeren avlyse vårens eksamener

Skolenes landsforbund ber kunnskapsminister Guri Melby (V) ta avgjørelsen nå, og avlyse vårens eksamen i 10. klasse og i videregående skole.


Det er mange ord som brukes om videregående skole. Voksne bruker fortsatt ord som «gymnas» eller «allmenn» om de studieforberedende programmene. Studiespesialiseringen skjer som før enten innen enten realfag eller samfunnsfag, litteratur og språk. De fleste velger imidlertid et mer generelt, men også studiekompetansegivende tilbud, med innslag av kunst, arkitektur og design, medier og kommunikasjon, idrett, musikk, dans eller drama. Det er alltid stort behov for dem som fullfører en grad.

Vi i NHO håper også at flere vil drive med forskning og utvikling, ta en doktorgrad – helst i samarbeid med våre medlemsbedrifter. Digitaliseringen og kravene om bærekraft og grønn omstilling gjør at nyutdannede med rett kompetanse og god motivasjon står høyt på ønskelisten til mange arbeidsgivere.

Den andre halvparten av tiendeklassingene vil trolig velge et yrkesforberedende program i år. Poenget er at det bør bli flere enn halvparten som velger slik! To år på skole og to år i lære er helt opplagt en god start for mange av de elevene som i dag velger studieforberedende, men i utgangspunktet ikke er motivert for å ta en teoretisk bachelor eller master etter videregående. I Møre og Romsdal er det ganske lett å få læreplass i bedrift, særlig for dem som vet å orientere seg om hvor disse læreplassene er før de søker Vg2.

Mange bedriftsledere her i fylket leter nå etter lærlinger som har gått bygg- og anleggsteknikk, datateknologi eller teknologi- og industrifag. Det er også svært mange lærlinger som hvert år får lærekontrakt innen helse- og oppvekst og innen fag som frisør, salg, informasjonsteknologi, naturbruk og matfag.


Kronikk

«Er det verkeleg mogleg å gå frå stryk til toppkarakter etter klage på eksamen – og kor rettferdig er det at delar av eksamen er basert på ei trekkordning?»

Er det verkeleg mogleg å gå frå stryk til toppkarakter etter klage på eksamen – og kor rettferdig er det at delar av eksamen er basert på ei trekkordning?


Akkurat nå i koronatiden er det vanskelig for hoteller og restauranter, men matfagene har stort mangfold og mange ulike lærebedrifter. Reiselivet i Norge er dessuten innen i en spennende omstilling og utvikling av opplevelsesbaserte tjenester, så mye vil skje innen årets 10.-klassinger skal søke jobb.

Ingen kan spå fremtiden, og vi vet nå at ting vi ikke trodde ville skje, skjer. Likevel har tiden for å ta utdanning sjelden vært bedre egnet enn nå. Vi ønsker lykke til for alle voksne som i disse dager skal snakke utdanning med ungdommen. Nettsidene vilbli.no, utdanning.no og Utdanningsdirektoratets sider om læreplaner og kompetansemål, er nyttige kilder. Til slutt kan vi også trygt anbefale nettsidene til NHO og andre organisasjoner i arbeidslivet.


Lærere krever respekt og vaksine

Landets lærere måtte kaste om på undervisningsplanene da regjeringen søndag kveld kom med nye koronatiltak. Nå krever de mer respekt og koronavaksine.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!