«Golden gate»: Julsundet bru.  Foto: Illustrasjon Statens Vegvesen

Kronikk av Kjell Inge Davik

«Nå skal vi bygge Møre og Romsdal sammen»

Med ny ferjefri E39 fra Volda mot Ålesund, Molde og Kristiansund tar Møre og Romsdal steget fra sjø til land mot en framtid med vekst og verdiskaping.

I generasjoner var havet vegen mot verden, mens fjorden fikk folk fram langs kysten. Med framveksten av biltransport ble fjorden et hinder mot å få trafikken effektivt fram langs kysten på Vestlandet.

Kronikkforfatter: Kjell Inge Davik er utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.  Foto: Statens Vegvesen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen kommet langt i planleggingen av vegen mellom de to største byene i Møre og Romsdal. Med byggestart i 2023 kan trafikken kjøre mellom Ålesund og Molde på én time i 2029.


Dette vil det koste å kjøre Molde-Ålesund på ny veg

Det vil koste om lag 250 kroner i bompenger å kjøre Molde-Ålesund når Møreaksen er ferdig, viser de foreløpige beregningene fra Statens vegvesen.


Parallelt med dette planlegges det for fullt på krysninger over Sulasundet og Halsafjorden. Her vil vi være klare med et konsept i 2023. I tillegg ligger det prosjekter inne på E39 videre mot Kristiansund. I dag er det mellom 3–4 timer mellom Volda og Molde. Med et ferdig utbygd vegnett, vil dette være redusert til langt under 2 timer.

Det er vårt mål, og forslaget til Nasjonal Transportplan understøtter dette. Det kommer til å bli en «gamechanger» for et fylke som er langt framme innen innovasjon, produksjon, eksport og turisme. Det blir kortere pendleravstander, og vi forstørrer en av de viktigste bo- og arbeidsregioner i Norge.

Golden gate Julsundet

Jeg liker godt at folk lener seg framover. Derfor synes jeg det er strålende at folk lokalt sammenligner hengebroen over Julsundet med bro-ikonet Golden gate bridge i San Francisco. Den 1625 meter lange brua blir et landemerke for turistene på Hurtigruten og andre som kommer sjøveien til og fra Molde.


Møreaksen kommer - Hafast settes på vent

Møreaksen blir bygget, mens Hafast, Halsafjordkryssingen og Byrkjelo – Grodås går mot en mer usikker framtid.NTP: Her skal det brukes penger på Nordvestlandet

Staten skal som varsla gjennom lekkasjer bruke penger på Møreaksen og Stad skipstunnel, men Strynefjellsvegen er ikke nevnt i forslaget til ny Nasjonal Transportplan.


Om vi nordmenn er gode til å planlegge bruer, er Statens vegvesen også verdensledende til å jobbe fram nye undersjøiske tunneler. Den knappe 15 kilometer lange og slake tunnelen under Romsdalsfjorden blir en av verdens tryggeste tunneler når vi åpner den for trafikk. Med to løp, rømningsveger for hver 250 meter og det siste av moderne varslings- og trafikkovervåkingsutstyr blir tunnelen en av Norges sikreste vegstrekninger i verdens mest trafikksikre land.

Med reisetid mellom og Ålesund og Molde ned mot en time, vil det være mulig å dagpendle mellom byene. Slik får vi en større bo- og arbeidsmarkedsregion med enklere tilgang på kvalifisert arbeidskraft for næringslivet og lettere utveksling av varer og tjenester. Samtidig ble det bedre tilgang til kunder og leverandører. Det vil være svært viktig når eksportfylket Møre og Romsdal skal henge med i den globale maritime konkurransen.

Stavanger til Trondheim

Statens vegvesen har de siste ti årene planlagt flere fjordkryssinger langs E39 mellom Stavanger og Trondheim. Før jul sa Stortinget ja til finansieringen av Rogfast nord for Stavanger. Byggestart blir høsten 2021. I NTP følger regjeringen opp med å legge inn E39 Stord-Os og E39 Molde-Ålesund.

1.1.2020 samlet Statens vegvesen store vegprosjekter i en divisjon. Det har gjort det enklere å få det beste ut av flere kompetansemiljøer knyttet til planlegging og gjennomføring av store vegprosjekter i Norge. I arbeidet med Nasjonal transportplan har vi tatt ned kostnadene med 134 milliarder kroner på Møreaksen og de andre vegprosjektene vi har spilt inn. Kostnadene for E39 Ålesund-Molde er redusert fra 40 til 23 milliarder kroner. Slik har vi fått mer veg for pengene og dermed er det rom til flere nye vegprosjekter, over hele Norge.


Leserinnlegg av Jørn Inge Løvik

«Er det da sannsynlig at Møreaksen får bevilgninger til å starte opp? Absolutt ikke»

Regjeringa ved Helge Orten har lagt frem sitt forslag til NTP som skal opp til behandling i Stortinget i løpet av våren.


E39 er vegen til morgendagens Møre og Romsdal. En ferjefri E39 betyr først og fremst å bygge sammen bo-, arbeids- og næringsregioner langs kysten.

Med godt skyv på E39 Ålesund-Molde jobber vi også med å velge de beste løsningene for å krysse Sulafjorden og Halsafjorden. Før var fjorden vegen. Nå går vegen i tunnel eller bru. Slik kutter vi reisetiden for trafikken på E39. Det er en viktig del av framtiden for Møre og Romsdal.
-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!