Kronikk:

«Berging i verdensklasse!»

Denne uken gjennomførte norske sjøfolk og Kystverket berging av MS «Eemslift Hendrika», en operasjon i verdensklasse som balanserte hensynet til liv og helse med berging optimalt. Kritikken om for sen oppstart av sleping grunnstøter.

På veg inn til Ålesund: Lasteskipet «Eemslift Hendrika» taues av «Normand Drott» på veg til Flatholmen i Ålesund.   Foto: Staale Wattø

Kronikk

Som havariinspektør har jeg deltatt i berging av svært mange havarister og nestenhavarister langs norskekysten de siste 35 årene. Jeg fulgte redningen av mannskapet og deretter bergingen av «Eemslift Hendrika» med stor interesse fra Kirkenes, der jeg selv deltar i å berge en havarert russisk tråler.

Artikkelforfatter: Erik Tveten, havariinspektør, Etvet AS  Foto: Camilla Hjelmeseth

Vi har først vært vitne til berging av mannskap i et vanvittig uvær av topptrent norsk redningsmannskap. Deretter har vi vært vitne til berging av skipet – en svært vellykket operasjon.

Likevel leser vi i media – fra folk som burde vite bedre – at beredskapen til Kystverket er for dårlig og berging ble igangsatt for sent. Begge deler er urimelig kritikk, og under skal jeg forklare hvorfor.


Kystverket reagerer på kritikk: - Urimelig

Redningsselskapet Boskalis mener Kystverket forsinket bergingsaksjonen av "Eemslift Hendrika" unødvendig mye. Beredskapsdirektør i Kystverket, Hans-Petter Mortensholm, mener kritikken er urimelig.


La oss ta beredskapen til Kystverket først. Kystverket har en av verdens beste ordninger med beredskap langs kysten. I slike operasjoner har de i henhold til norsk lovgiving myndighet til å rekvirere alle slepebåter, supply-båter, fiskebåter og andre skipsfartøy. De har oversikt med hvor alle skip befinner seg og kan sette inn alt som trengs uten noen økonomiske begrensninger.

Disse skipene er i daglig drift med norske sjøfolk av verdensklasse som har trening i å handtere slik situasjoner – slik vi så da «Normand Drott» og «BB Ocean» berget skipet.

Så til det viktigste: Kritikken om at aksjonen ble igangsatt for seint. Som vi kan se av både værdata og bilder fra havaristen var det reell fare for at skipet kunne kantre da de fire siste av mannskapet ble reddet. Det hadde vært helt uforsvarlig å sette i gang slep på dette tidspunktet.


Sjøfartsdirektoratet:

Dette skjer videre med Eemslift Hendrika"

Sjøfartsdirektoratet hadde inspektører om bord på skipet fredag, og vil gjennomføre en havnestatskontroll over helga.


Derfor fulgte Kystverket sin beredskapsgruppe skipet – sammen med slepebåtene «Normand Drott» og «BB Ocean». Deres dyktige ansvarlige beregnet hele tiden hvor skipet ville drive. Når denne drivbanen forandret seg ble det kritisk, og slepet ble forberedt.

På Vigra satt fire av verdens beste skipsbergere fra Smit Salavage i Nederland klare i helikopter. Inntil operasjonen ble satt i gang gjorde været med 12-15 meter høye bølger og et skip med 40 grader slagside, at bording var uforsvarlig.

Vi ofrer ikke livet til redningsmannskaper for å berge verdier.


2. klassingar frå Valderøy skule teikna til mannskapet: Fekk takk frå Nederland

Klasse 2b ved Valderøy skule laga teikningar og helsingar, som ordføraren overleverte til mannskapet på «Eemslift Hendrika».


Når skipet forandret drivbane mot land stilnet vinden noe, og man gjorde et kalkulert forsøk på å sette ned folk på dekket. Dette lyktes de med – på et skip med sterk slagside, sludd i været og snø på dekk, og 10 meter høye bølger. Selv på tidspunktet bordingen fant sted var denne operasjonen på kanten av det mulige. Heldigvis var det verdens beste skipsbergere som ble satt ned.

Skipet ble berget under ledelse av Kystverkets dyktige operatører, støttet av kystvaktskipet som lå som stedlig operasjonssentral, og norske sjøfolk i verdensklasse som klarte å etablere slep.

Kystverket har her ledet en bergingsaksjon i verdensklasse. Det er kritikken av aksjonen som grunnstøter. Vi bør hedre den organiseringen vi har i Norge via Kystverket, og ikke minst de meget dyktige operatørene som ledet og fikk bergingen vellykket gjennomført.