Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Veksten fortsetter i april»

Vårfølelsen fortsetter for sjømatnæring og for andre måned på rad øker verdien av den norske sjømateksporten.

Det går med andre ord mot lysere tider, selv om markedet fortsatt er preget av pandemi og strenge smittevernrestriksjoner.

Bjørnstjerne Bjørnson valgt seg april i diktet «Valg» da han bodde på Nesset Prestegård utenfor Molde på slutten av 1800-tallet. April ble også en fin måned for norsk sjømat, selv om markedet fortsatt «volder litt rabalder», slik Bjørnson også beskrev om været.

Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 8,6 milliarder kroner i april, en økning på 4 prosent fra april i fjor. Målt i euro var det en økning på 18 prosent. En solid økning i euro når vi vet at sjømatmarkedet fortsatt er negativt påvirket av strenge smitteverntiltak.


Snøkrabbe og laks bidro til vekst i sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april. Det er en økning på 338 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med april i fjor.


Hittil i år er eksportverdien 5 prosent høyere enn i rekordåret 2019. Verdien i april isolert var imidlertid tre prosent lavere enn i 2019, men fordi etterspørselen er forventet å øke etter vaksineringen, er det all grunn til å tro at det blir ny bestenotering for sjømateksporten i år.

Makro

Selv om stadig flere blir vaksinert går både penge- og finanspolitikken på høygir globalt. Erfaringene fra den internasjonale finanskrisen i 2008 og 2009 var at finanspolitikken burde vært mer ekspansiv, en «feil» man ikke vil gjøre igjen, selv om koronaen er en annerledes krise uten fundamentale problemer i økonomien.

Likevel er stimulansene større enn etter finanskrisen, samtidig som sparingen hos mange er rekordhøy. Hvis pengepolitikken må skifte gir, kan vi fort ende opp med renter som er nær nominell vekst i brutto nasjonalprodukt. Selv om det er langt fra sikkert, er det en risiko som ikke bør neglisjeres. Kronekursen har styrket seg siden nyttår og i april kostet en euro rundt 10 norske kroner. Nordea forventer at valutakrysset vil bevege seg sidelengs på kort sikt, men at det kan komme ytterligere ned på lang sikt.


To NM-gull til Platina Seafood

Platina Seafood på Stranda hentet hjem to gull- og en sølvmedalje under NM i Sjømat som ble arrangert av Sjømatbedriftene i samarbeid med NTNU denne uken.


I USA ser vi allerede tegn til at økonomien har begynt å hente seg inn igjen. Vaksineringen har kommet lenger enn i Europa og daglig vaksineres mellom tre og fire millioner amerikanere. Målet til president Joe Biden er at 70 prosent av voksne amerikanere er vaksinert med minst en dose innen nasjonaldagen 4. juli.

Parallelt med at mobiliteten øker, er framtidsforventningene de beste på over 20 år. Bare i mars ble det skapt en million nye arbeidsplasser. I tillegg kommer tidenes mest stimulerende penge- og finanspolitikk som vi må tilbake til perioden etter andre verdenskrig for å finne tilsvarende. Samtidig som husholdningene har store sparebuffere som står klare til bruk. Med et slikt kinderegg kan forbruket bli stort. Hvis vi ser på eksporten av sjømat til USA økte den med hele 22 prosent i april, sammenlignet med april i fjor, noe som reflekterer den positive utviklingen i USA.

Laks

Totalt ble det eksportert laks for 5,8 milliarder kroner i april, en økning på 9 prosent fra april i fjor. Målt i mengde rund vekt økte eksporten med fire prosent. Prisene har vært svært gode de siste ukene og etterspørselen høye

re enn antatt. Til tross for pandemien ble snittprisen per kilo fersk laks på 63 kroner, det er høyere enn årsgjennomsnittet siste fem år. Etterspørselsveksten er drevet av et sterkt dagligvaremarked i Europa med flere ferskvaredisker enn i april i fjor, en gradvis åpning av det europeiske restaurantmarkedet og økt etterspørsel i asiatiske markeder som Kina, Thailand og Taiwan. Trolig vil etterspørselen øke ytterligere når restaurantmarkedet normaliseres i løpet av andre halvår. Polen, Frankrike og USA var de største laksemarkedene i forrige måned.


Får fortsette med kontroversiell avlusningsmetode

Mattilsynet har gitt oppdrettsnæringen tillatelse til å fortsette med termisk avlusning, til tross for at de har gått inn for en utfasing av avlusingsmetoden.


På tilbudssiden er det algeutbruddet i Chile som har fått størst oppmerksomhet de siste ukene. Tar vi høyde for forventet slaktevekt på fisken som har gått tapt, står den for nesten halvparten av den forventede veksten i det globale lakseproduksjonen i år. Problemene i Chile vil derfor påvirke prisen på norsk laks positivt.

Hvitfisk

Førstehåndsprisen på fryst torsk fortsetter å øke i Norges Råfisklag, hvor prisen var høyere i april enn i både februar og mars. Foreløpige tall viser at prisveksten fortsetter primo mai. Eksportprisen på fryst torsk endte på 32 kroner per kilo i april, hvor stadig mer fisk går til Europa på bekostning av Kina. Kina er imidlertid fortsatt det største enkeltmarkedet fulgt av Storbritannia, Portugal og Nederland.

Portugal var det største enkeltmarkedet for norsk klippfisk i april foran Republikken Kongo og Den dominikanske republikk. I Portugal begynner smitten å komme under kontroll, men fortsatt er det store begrensninger. Servering utendørs er lov på restaurant med maksimalt fire personer per bord.

Fallet i eksportverdien av klippfisk av torsk til Portugal hittil i år er imidlertid dramatisk, med en nedgang på 36 prosent i norske kroner. Situasjonen i Brasil er fortsatt kritisk og kun USA og India har høyere smittetall under pandemien. Verdien av klippfiskeksporten til Brasil falt med 23 prosent i første tertial. Når situasjonen i Portugal og Brasil normaliseres, vil etterspørselen etter torsk øke.


Vurderer anlegget sitt på Flø

Sjømatselskapet Mowi AS vurderer no framtida til anlegget sitt på Flø i Ulstein.


Pelagisk

Pelagisk fisk har klart seg bedre enn annen fisk under pandemien fordi det er en rimelig proteinkilde som primært selges i dagligvaremarkedet. Hittil i år er den en liten nedgang i eksportverdien av makrell, mens verdien av sildeeksporten har økt.

Asia er fremdeles det viktigste markedet for norsk makrell og eksportprisen fortsetter å være stabil på rundt 15 kroner per kilo, slik vi har sett de siste ukene. Etter en svak start øker eksportprisen på sildefilet, noe som også reflekteres i at førstehåndsprisen er høyere enn på samme tid i fjor.

April ble en god måned for sjømateksporten. De sterke tallene forteller at næringen har utviklet dagligvaremarkedet under pandemien. Det lover godt for etterspørselen når horeca gradvis åpner opp igjen i takt med at flere vaksineres.


Tidligere fotballdirektør har blitt lokal fiskeagent

Tidligere AaFK-direktør Henrik Hoff har blitt daglig leder i Sjømatkompaniet Ålesund. De er mellomledd mellom lokal fiskeindustri og lag og foreninger som selger fisk på dugnad.Kronikk

«Solid mars for sjømaten»

Eksportverdien av norsk sjømat var rekordhøy i mars. Det forteller at næringen har tilpasset seg pandemien og at året i år med stor sannsynlighet blir et nytt rekordår.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!