Chile: I Salar de Atacama – brukes hele 1900 tonn vann for hvert tonn litium som utvinnes, sier Marianne Synnes Emblemsvåg og Jan Emblemsvåg i denne kronikken.  Foto: COLIN Matthieu / hemis.fr

Kronikk

«Grønn omstilling og klima – er løsningen verre enn problemet?»

En av de siste rapportene til det Internasjonale Energibyrået (IEA) har skapt furore ved å fremholde at den grønne omstillingen krever full stopp i utbyggingen av nye olje- og gassfelt.

Hvis dette skulle bli resultatet, er det fort kroken på døren for norsk økonomi. Likevel, det verste er ikke den økonomiske ruinen en slik politikk ville medføre for Norge, om ikke for verdensøkonomien, men at dette vil medføre ekstreme ødeleggelser for miljøet med potensielt etterfølgende kollaps i økosystemene.

Ironisk nok kan vi avlede det fra en annen IEA publikasjon som kom ut nesten samtidig. Det er en rapport der de ser på ulike scenarioer som må til for å sikre en grønn omstilling ved hjelp av fornybare energikilder, som vind- og solkraft, og den elektrifisering som forventes i samfunnet slik som batterier til elbiler o.l. Ikke bare må utvinningen av sjeldne jordelementer (REE) økes med hele 7 ganger dagens utvinning, men kobolt og nikkel må økes med 20–25 ganger dagens produksjon og litium må økes med over 40 ganger. Listen er lang.


Lesarinnlegg av Berit Bjørlo

«Lytt til det internasjonale energibyrået»

5. juni er Verdas miljødag. Det internasjonale energibyrået (IEA) kom nyleg med ein rapport som har vekt oppsikt.


Vi kan alltids diskutere realismen bak slike tall. Problemet er dog at disse tallene kommer til å bli bruk politisk med ditto konsekvenser. For eksempel, Chile er den største eksportøren i verden av litium, og med dagens produksjonsvolum brukes 65 % av vannet i ørkenområdet i Salar de Atacama – for hvert tonn litium som utvinnes brukes hele 1900 tonn vann. Dagens gruvedrift vil faktisk kunne dekke halve litiumbehovet frem til 2030, Ifølge IEA. En økning på 40 ganger er ikke bare økonomisk umulig, men fullstendig teknisk umulig og spesielt om det skal skje på 9 år.

Tilsvarende kan vi se en underdekning av behovet for kobolt. I Kongo utvinnes i dag 60 % av verdens koboltbehov med store menneskelige lidelser og miljømessige ødeleggelser. Nye batterier uten kobolt er under utvikling, men store utfordringer gjenstår å løse med hensyn til rekkevidde og utladingstid. Å øke koboltproduksjon med over 20 ganger dagens produksjonsvolum er derfor mildt sagt urealistisk.

Man skulle derfor tro at gjenvinning av disse kritiske materialene står høyt på agendaen, men det gjør det ikke. Mindre enn 1 % av sjeldne jordelementer og litium gjenvinnes, og bare ca. 30 % av kobolt, ifølge IAE rapporten. Skal den grønne omstillingen slik den er forespeilet av IAE bli en realitet, krever det ikke bare en ekstrem økning i gruvedrift over hele planeten – nesten uten tanke på kostnader og miljøødeleggelser – men det vil også kreve en heroisk økning av gjenvinning.Det argumenteres ofte med at bare prisene blir bedre, så skal innovative løsninger finnes, og gjenvinningen realiseres. Det høres bra ut. Men dessverre, etter 20 år med teknologiutvikling er man ennå langt fra en løsning som er realiserbar.

Den grønne omstillingen har i dag blitt nesten ensbetydende med det å redusere utslipp av klimagasser heller enn å tenke helhetlig miljøvern. Nå skal det legges til at disse IEA rapportene diskuterer scenarioer, og kan derfor ikke blindt tolkes dit hen at dette er noe IEA nødvendigvis støtter. IEA har bare satt tall på hva det vil si å få til en grønn omstilling slik den predikeres i dag. Problemet oppstår når disse rapportene tas til inntekt for inngrep som ikke nødvendigvis er verken bærekraftige eller miljøvennlige, i det grønne skiftets navn, som vi ser mange tilfeller av bl.a. utvinningen av sjeldne jordelementer, kobolt og litium.

Miljøbevegelser over hele verden har lenge ment at vi bør minimere uthentingen av ressurser fra jorden. Det var ofte et av hovedargumentene imot oljeutvinningen. Så kom klimakrisen, og aldri før i menneskehetens historie har så mange planlagt en så enorm uthenting av ressurser fra jorden som nå. I den grønne omstillingens navn må hver en krok av jorden utnyttes for at vi skal unngå at 1,5 grader økning i gjennomsnittlig jordtemperatur skal ødelegge for menneskeheten og miljøet. Skal vi følge IAEs scenarioer, ser det dessverre ut til at vi kommer til å ødelegge naturen og miljøet lenge før det blir 1,5 grader varmere.


Miljøvernere: Historisk rapport fra IEA må endre norsk oljepolitikk

Norske miljøorganisasjoner krever stans i norsk oljeleting etter en ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) som beskrives som historisk.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!