Sild: Hittil i år er det vært eksportert sild, makrell og lodde for 4,1 milliarder kroner, mot 3,7 milliarder kroner på samme tid i fjor.  Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Kronikk

«Sjømateksporten er tilbake»

For tredje måned på rad økte eksportverdien av norsk sjømat. Verdien av sjømateksporten har heller aldri vært høyere i begynnelsen av juni enn i år.

Det forteller at markedet er på vei tilbake, noe som lover godt for etterspørselen til høsten, når enda flere restauranter åpner opp.

Tall fra Norges sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 8,3 milliarder norske kroner i mai, en økning på 6 prosent sammenlignet med mai i fjor. Fordi eksportverdien aldri har vært høyere på denne tiden av året, er det fristende å sitere Arnold Schwarzenegger fra Terminator 1 og 2; «I am back».

Kronikkforfatter: Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea.  Foto: Pressefoto


I takt med at stadig flere forbrukere vaksineres, normaliseres etterspørselen etter norsk sjømat fordi smitteverntiltakene reduseres og horeca gradvis kommer tilbake. Taiwan er blant landene som har hatt minst smitte i verden. Hittil i år er eksportverdien av norsk sjømat til Taiwan over 20 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Samtidig falt eksportverdien av norsk sjømat med over fire prosent sammenlignet med mai i 2019. Nedturen sammenlignet med mai i 2019 og eksportveksten til Taiwan, antyder at den positive utviklingen i sjømateksporten vil fortsette i takt med færre smitteverntiltak.


Ambassadør: – Ny standard for internasjonale handelsavtaler

På mange områder, går den vidtrekkende frihandelsavtalen lenger enn Storbritannias avtale med EU. Det mener Richard Wood, Storbritannias ambassadør til Norge.


Hviterussland

I mai ble et Ryanair fly på vei til Vilnius tvunget ned i Minsk etter en påstått bombetrussel. Om bord var regimekritikeren Raman Pratasevitsj og hans kjæreste, som begge ble pågrepet. EU responderte på hendelsen med å stenge luftrom og lufthavner for hviterussiske fly. Hvis konflikten øker, kan det få negative konsekvenser for sjømateksporten til Hviterussland, som i dag fungerer som et foredlingsmarked for videre eksport til Russland.

Hittil i år er det eksportert sjømat til Hviterussland for rundt 383 millioner norske kroner, tilsvarende nærmere en prosent av totaleksporten. I mai falt eksporten til Hviterussland med hele 20 prosent sammenlignet med mai i fjor.

Krona

Siden oktober i fjor har krona styrket seg nærmest kontinuerlig som følge av børsoppgang og høyere oljepriser, selv om koblingen mot oljeprisen har blitt svakere etter at markedet har økt fokuset på ESG. De siste ukene har krona imidlertid vært «kunstig» lav på grunn av lav NIBOR. Krona svekket seg derfor marginalt i mai, sammenlignet med april. Allikevel var krona åtte prosent sterkere mot euro i mai i år enn i mai fjor. Det forteller at den makroøkonomiske medvinden snart er over.


Fortsatt vekst for sjømateksporten

Norge eksporterte sjømat for 8,3 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 6 prosent sammenlignet med mai i fjor.


Laks

Siden påskeoppturen startet i slutten av februar har laksemarkedet vært overraskende sterkt, tatt i betraktning smitteverntiltakene som fortsatt påvirker horeca-segmentet. Snittprisen for fersk laks i mai var 67 kroner per kilo, en økning på 10 prosent fra mai i fjor. Høye priser vitner om stor etterspørsel, samtidig som prisnivået må sees i sammenheng med mange helligdager og færre slaktedager enn i en «normal» måned. Eksportvolumet av fersk laks i mai var 14 prosent lavere enn snittet per måned hittil i år.

Hittil i år er eksportvolumet av laks 12 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Det er flere årsaker til veksten. For det første var det god tilvekst i fjerde kvartal i fjor, men utsatt slakt på grunn av lave priser. Dermed ble mye av fisken som normalt skulle vært slaktet i fjerde kvartal i fjor, slaktet i første kvartal i år. Samtidig førte problem med vintersår og høy andel produksjonsfisk til at mange har slaktet mer enn forventet. Alle disse forholdene har bidratt til økt slaktevolum.

Mye tyder på at lakseprisene vil være høyere i andre enn i første halvår. Først og fremst fordi etterspørselen er forventet å øke når smitteverntiltakene redusere, og fordi mye av årets tilbudsvekst allerede er tatt ut. Tall fra Kontali estimerer en global økning i slaktet mengde laks på seks prosent i første halvår og en nedgang på to prosent i andre halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen er forventet å være største i Chile, hvor biomassen er 26 prosent lavere enn på samme tid i fjor som følge av redusert smoltutsett i fjor og algeoppblomstringen i vinter.

Torsk

Fryst torsk tar typisk temperaturen på den globale etterspørselen etter torsk. Prisbunnen på fryst torsk er passert og førstehåndsprisen på fryst torsk i Norges Råfisklag økte med tre prosent i mai sammenlignet med april. Kvoterådene for nordøstarktisk torsk vil kunne gi en umiddelbar effekt på prisen når de kommer i midten av juni. Alt tyder på at rådene anbefaler reduserte kvoter, noe som vil løfte prisen ytterligere.


Kronikk

«Hode på et fat, takk!»

I årtier har vi nordmenn kunnet høste av store fiskebestander i norske kyst- og havområder.


Målt i verdi var saltet torsk den største kategorien av torsk i mai foran klippfisk, fryst torsk og fryst filet. Selv om saltet torsk var største, er eksportverdien 35 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Den viktigste forklaringen er redusert etterspørsel i det portugisiske restaurantmarkedet, hvor saltet torsk vannes ut og selges som et bekvemmelig alternativ til klippfisk.

Pelagisk fisk

Hittil i år er det vært eksportert sild, makrell og lodde for 4,1 milliarder kroner, mot 3,7 milliarder kroner på samme tid i fjor. Aldri før har eksportverdien av pelagisk fisk vært like høy på denne tiden av året. Det understreker nok en gang at pelagisk fisk klarer seg bedre i krisetider enn andre arter, fordi det er en økonomisk tilgjengelig proteinkilde som primært selges i dagligvarehandelen.

Eksportverdien av norsk sjømat har passert nivåene før pandemien. Det forteller at verden nærmer seg normalen. Det lover godt for høsten når smitteverntiltakene trolig blir færre.


Kronikk av Kathrine Synnes Finnskog

«Mind our own business»

Regjeringens forslag om å opprette eksportkontoret Business Norway er godt tenkt.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!