Oslo: Selvkjørende buss.  Foto: Heiko Junge, NTB Scanpi

Kronikk

«Sammen for nye transportløsninger i distriktene»

Det går ikke alltid et tog. I de fleste norske distriktskommuner går det ingen. Her gjelder det å tenke nytt og spennende for å frakte innbyggerne dit de ønsker.

For samferdsel er avgjørende for å opprettholde livskraftige lokalsamfunn og distriktssentre. Men i distriktsområder gir små markeder og liten etterspørsel et dårlig grunnlag for ordinære, kollektive transporttilbud. Dette er en utfordring for særlig unge og eldre fastboende, reiselivet og andre deler av næringslivet.

For å finne gode løsninger kreves det altså nytenkning. Landet over finnes eksempler på kreative og vellykkede transporttilbud som tar i bruk nye samarbeidskonstellasjoner, ny teknologi eller begge deler for å imøtekomme innbyggernes transportbehov.

Kronikkforfatter: Halvor Holmli  Foto: Distriktssenteret

I Møre og Romsdal finnes tilbudet «Trygt heim for ein 50-lapp». Er du mellom 16 og 25 år kan du bestille en taxi som kjører deg trygt hjem for 50 kroner. Den trygge ungdomstaxien er operativ på kveldstid og i helgene i 25 kommuner, der den riktig nok kjører en fast rute, men tar avstikkere på inntil tre kilometer uten ekstra betaling.

Fungerer en slik løsning her, kan konseptet kanskje fungere også andre steder i landet. Det gjelder bare å skape en arena for erfaringsutveksling. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjort nettopp det.


Kronikk av Gjermund Kvernmo Langset

«Vi kan ikkje fortsette på same måte og forvente eit anna resultat»

Henrik Dalelid Vedde løftar i sin kronikk 19. april mange gode spørsmål og refleksjonar kring attraktivitet og regionutvikling.


«Læringsnettverket for smart mobilitet i distriktene» er et nasjonalt læringsnettverk som fokuserer på smarte transportløsninger i distriktene. Ti fylkeskommuner, Statens vegvesen, KS og Distriktssenteret er med på laget. Ungdommens distriktspanel, som er svært opptatt av spørsmål knyttet til nye transportløsninger for ungdom, blir spurt om råd. Fra 2020 fram til høsten 2022 møtes nettverket jevnlig, for å dele erfaringer og skape nye ideer.

De allerede gjennomførte møtene i nettverket viser stort engasjement for å finne løsninger. Fylkeskommunene har hovedansvaret for kollektivtransporten. De gir tilskudd til lokale buss- og båtruter og avgjør omfanget av blant annet rutetilbud og takster. Mange leter etter nye måter å løse denne viktige samfunnsoppgaven på og gjennom felles diskusjoner blir gode løsninger delt og nye løsninger diskutert.


Derfor vil Framstegspartiet ha gratis ferjer til evig tid:

- Dette handlar om å bygge landet

Får Frp det som dei vil blir det gratis å reise med ferje neste stortingsperiode – og til evig tid. – Dette er ikkje berre god distriktspolitikk, men bra for heile landet, meiner Sylvi Listhaug og Frank Sve.


Fylkeskommunene følges opp av et forskerteam fra Nordlandsforskning og SINTEF, som skal tilføre kunnskap fra forskningen og videreutvikle erfaringer fra praksis i Norge og andre land. Fra rurale områder over hele Europa finnes eksempler på bildeling, innbyggerbasert kollektivtransport, fleksible kollektivruter, autonome busser og sågar appbasert haiking. Kanskje kan noen av disse innovative tilbudene passe også i norske distrikter?

Teknologi og digitalisering er spennende komponenter i arbeidet med nye løsninger. Det finnes allerede eksempler på selvkjørende busser i drift også i Norge og denne type teknologi vil også kunne bidra til å løse transportutfordringer i distriktet. Men ny teknologi er dyrt og kan ikke være svaret på alt. Like viktig er derfor nye former for samarbeid og evnen til å pønske ut kreative og innovative løsninger. Trygt hjem for ein 50-lapp er et godt eksempel i så måte. Og læringsnettverket er en god arena for å dele slike løsninger og tenke ut nye.Fra Oslo følger distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland med på læringsnettverkets arbeid. «Digitalisering og mer bruk av skreddersøm i kollektivtilbudet åpner for mange nye og innovative løsninger. Jeg er overbevist om at dette spennende samarbeidet mellom fylkeskommuner og kunnskapsmiljøer vil sette fart i arbeidet med å finne fram til mer funksjonelle kollektivløsninger i distriktene» uttaler hun.

Det blir svært spennende å se hvilke løsninger som ser dagens lys takket være nettverkets arbeid.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!