Barnevern: Rett hjelp til rett tid til de utsatte barna krever flere ansatte i barnevernet, mener FO.   Foto: NTB/Illustrasjonsfoto.

Kronikk av Torill Brunsvik

«Gode barneverntjenester krever nok ansatte og nok tid»

Gode arbeidsvilkår for de ansatte er viktig for forsvarlige barnevernstjenester. Det får vi gjennom god rekruttering, rett kompetanse og ansatte med nok tid til å gjøre jobben ordentlig. 

FO er den største fagforeningen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Vi organiserer de ansatte i barnevernet som hver dag arbeider for barns trygghet. Vi er bekymret for at barnevernet stadig får flere oppgaver og flere barn som trenger hjelp. Det er høye politiske ambisjoner, men ikke nok ressurser til å løse oppgavene.

Grunnmuren

De ansatte er selve grunnmuren i barnevernet. Det handler om å gi rett hjelp til rett tid for de mest utsatte barna og familiene deres. Dette krever høy kompetanse, nok tid til å gjøre gode analyser og nok ansatte slik at de kan bruke nok tid på hver enkelt familie.


Sunnmørsposten meiner:

Viktig dom for barn og besteforeldre


Kvalitet

Et faglig forsvarlig barnevern handler om kvalitet. Ansatte som jobber i barnevernet over mange år bygger opp en verdifull erfaring og kompetanse. Dessverre blir altfor mange utbrent.

Det har flere ganger blitt slått alarm om turnover i barnevernet. Dette innebærer at rundt en tredjedel av de ansatte slutter fra ett år til et annet. Etter få år vil du i teorien få en nesten helt ny barnevernstjeneste. Det betyr at barna mister trygge omsorgsfigurer og barnevernet mister viktig erfaring og stabilitet. Slik kan det ikke være.

Bemanningsnorm

I nyttårstalen sin i 2018 etterlyste statsminister Erna Solberg flere solskinnshistorier fra barnevernet. Da vokste #HeiErna-kampanjen fram blant de ansatte. Tusenvis tok til gatene og krevde flere kollegaer. Høy kompetanse kan ikke kompensere for dårlig tid.

Når kontaktpersonene i barnevernet har ansvar for mange barn, kan kvaliteten på tjenestene bli dårligere. Derfor ønsker FO en veiledende bemanningsnorm. Dette innebærer at man kun skal ha ansvar for mellom 9–15 barn til enhver tid. Dessverre har mange mer enn det dobbelte i dag. Det kan vi ikke akseptere. En veiledende bemanningsnorm vil kunne sikre at barn og familier i sårbare situasjoner får den hjelpen de trenger. Det vil også sikre bedre arbeidsvilkår og forutsigbarhet for de ansatte.

I skolen og barnehager er det normer for hvor mange barn det er forsvarlig å ha ansvar for. Hvorfor gjelder ikke dette i barnevernet? Det er tross alt snakk om de samme barna.


Norge felt i tre barnevernssaker i EMD

Norge har krenket retten til familieliv i tre barnevernssaker, konkluderte Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) torsdag.


Krevende

Det vil alltid være krevende å jobbe innenfor barnevernsfeltet, men vi må arbeide for å gjøre det bedre. For at barn og unge skal få god nok oppfølging trenger vi at de ansatte orker å stå i jobben over tid.

Høye forventninger på barnas premisser er bra, men vi trenger mer enn festtaler og politisk engasjement. Barnevernet må prioriteres når pengene skal fordeles over stats- og kommunebudsjettet. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv, og du får ikke bedre barnevern enn du er villig til å betale for.

I stortingsvalget vil vi stemme på dem som tør å prioritere barnevern. Nå er tiden inne for å innføre en bemanningsnorm i barnevernet og sikre nok ansatte, slik at barna får den oppfølgingen de trenger. Husk det når du avgir stemmen din før 13. September.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!