foto
Illustrasjonen er laget av grafisk designer, Vegar Clausen. Utfordringene står i kø, og kan leses i oppramsingen. Har ikke tatt med psykologiske forhold i opplistingen, men de finnes jo sammen med helt andre forhold som tapte opplevelser eller skrekkscenarier som tunnelbrann.

«Den problematiske Tautra-tunnelen»