Det er få regioner i Norge som er så påvirket av svingningene i internasjonal økonomi som Sunnmøre.

Det rammer oss på godt og vondt, og akkurat nå er det den sure globale vinden i internasjonal økonomi som slår inn i næringslivet.

Spådommene for det kommende året er dystre. Regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme, var for få uker siden ute i Sunnmørsposten og advarte om at én av tre bedrifter ser for seg nedgang i både omsetning og aktivitet i 2023.

Det gjelder spesielt konjunkturutsatte bedrifter som møbel- og verftsindustrien, men også restauranter, transportbedrifter som venter færre transportoppdrag, og bedrifter innenfor bygg- og anlegg.

Én av fire venter også færre ansatte i fjor enn i år.

Som øverste leder for Danske Bank i Norge, følger jeg utviklingen tett både i min hjemby Ålesund, men også i resten av landet.

Jeg ser jeg den samme bekymringen begge steder. Nedturen blir verre, og det vil ta litt tid før det snur. Årsaken til nedturen i norsk og internasjonal økonomi er i hovedsak utløst av høyere renter og økte kostnader. Den største utfordringen i økonomien nå er at prisene har steget betydelig etter pandemien, både i Norge og i resten av den vestlige verden.

Høyere priser i seg selv er ikke så ille, men galopperende priser resulterer i økte renter. I desember satte sentralbanken opp styringsrenten til 2,75 prosent, som gir en boliglånsrente på 4,5 – 5 prosent.

Et viktig poeng her er at det tar minst seks uker fra rentene heves av sentralbanken, til dette faktisk slår ut hos folk flest. Det betyr at renteoppgangen fra midten av desember, først nå slår ut for fullt.

I tillegg er det mange som venter en ny renteoppgang fra Norges Bank i slutten av mars.

Samtidig forventer vi at den globale motvinden blir sterkere gjennom vinteren, selv om ting ser noe bedre ut nå enn for et par måneder siden. Sammen med tiltakende effekt av renteøkningene, vil det altså bli verre i norsk økonomi, før vi venter gradvis opphenting gjennom sommeren og høsten.

Våre anslag er at 2023 vil avsluttes med en BNP-vekst som så vidt vil være i pluss. Kort fortalt betyr så lave vekstanslag en økende usikkerhet og økt arbeidsledighet.

Midt oppe i alle de dårlige nyhetene er det lett å bli for dyster. Derfor har jeg lyst til å trekke frem noen lyspunkter.

Maritim sektor er viktig i vår region. I begynnelsen av februar la Menon Analyse frem Maritim Verdiskapingsrapport 2022, som viste at verdiskapningen er på vei tilbake til rekordåret 2014. Det gir grunn til håp for det sektoren.

En annen ting som er viktig å huske på er at man aldri skal undervurdere omstillingsevnen til sunnmøringene.

Som jeg nevne innledningsvis er det få områder i Norge som har levd med globale svingninger så tett på kroppen som Sunnmøre, og vi kan stolt slå fast at vi har håndtert disse skiftene veldig bra.

Et morsomt eksempel her er Spilka Industrier på Emblem. Selskapet startet med produksjon av dukkevogner og trehjulssykler for 90 år siden, og siden den tid har Spilka vært gjennom en rekke omstillinger. Selskapet er i dag arbeidsplass til nærmere 80 personer, og er mest kjent for systemløsninger til vinduer og dører. Spilka har også gått i inn fasademarkedet, noe de vant både nyskaper- og bærekraftspriser for i fjor.

Kriser kan skape muligheter. For det er ikke til å legge skjul på at det blir tøft for mange næringer i 2023. Det gjelder bare å møte de tøffe tidene med realistiske øyne, og god gammeldags sunnmørsk stå-på-vilje.