Pandemiårene har ført til at enda flere nordmenn enn før har fått øynene opp for Norge som feriedestinasjon. I det første normalåret etter pandemien ser man også at utlendingene strømmer til norske fjell og fjorder. På Koie i Stranda har antall utenlandske gjester økt med 23 prosent, og det er også svært lovende tall for sommeren 2023. Dette er selvsagt gledelig for oss, men har også viktige positive konsekvenser langt utover kommunegrensa.

For campingbransjen er det blant annet særlig viktig at kommunen ikke selv konkurrerer med private campingbedrifter.

Eksportinntekter

Hver gang en utenlandsk gjest kommer til Norge og Stranda skapes det nemlig eksportinntekter for Norge. Mange forbinder eksport med fisk, aluminium, olje og gass, men reiselivsnæringen er også eksport fordi mange hundre tusen utlendinger legger igjen penger i Norge hvert år, og et økende antall nordmenn ferierer i eget land. Når turistene bruker penger på restauranter, guidede turer i fjell og fjorder, kafeer og barer, er dette eksportinntekter for Norge. Den tyske familien på campingferie gjennom Møre og Romsdal bidrar også til at reiselivet, inkludert campingnæringen, har blitt Norges femte største eksportnæring.

«Hele Norge eksporterer» er tittelen på den nye satsingen til regjeringen. Målet er at eksporten fra Norge, utenom olje og gass, skal økes med 50 prosent innen 2030. I den forbindelse skal regjeringen identifisere 5–10 større strategiske eksportsatsinger. Reiselivsnæringen bør være en av disse. Veksten i utenlandske turister til Norge har vært høy de siste årene. Ifølge SSB vokste eksportinntektene med 46 prosent fra 2014 til 2019, en økning på 8 prosent årlig vekst. Menon Economics anslår at reiselivseksporten vil vokse med 3–4 prosent per år mot 2030, som vil gi en samlet reiselivseksport på om lag 90 milliarder kroner.

Vekstpotensial

Og her kommer reiselivet–og campingbransjen–til å spille en viktig rolle. Det ligger nemlig et enormt vekstpotensial for næringen i årene som kommer. Campingferie kommer til å bidra til veksten, da dette er en ferieform som blir mer og mer populært–både blant nordmenn og utenlandske turister. I fjor var det totalt 8,4 millioner overnattinger på norske campingplasser, en økning på 4,6 prosent fra 2021, ifølge SSB. 2,6 millioner av disse overnattingene var det utlendingene som sto for. Ifølge NHO Reiselivs ferske campingundersøkelse blant 64 campingmedlemmer, svarer godt over halvparten at de har opplevd en økning i antall utenlandske campinggjester de siste 10 årene. 1 av 4 campingbedrifter forventer en økning i utenlandske gjester i år.

En viktig forutsetning for vekst er at veksten må være bærekraftig. Det innebærer at vi må lykkes med å tiltrekke oss turister med lavt klimaavtrykk, som blir lenge i Norge når de først kommer hit, og som bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping mens de er her. Her har campingbransjen et viktig fortrinn fordi de aller fleste campinggjestene kommer fra nærmarkedene og bor gjerne i flere dager og uker på campingplassen. Bærekraft er en av flere trender som spiller på lag med camping som ferieform. «Verdi og idealturisme» er i vinden nå. Det handler om å være aktiv og få gode, kortreiste opplevelser som oppleves meningsfulle. Reise til steder med gode verdier, der vertskapet tar vare på naturen og miljøet. Ferier på steder omgitt av fantastisk natur og ren luft, hvor man finner ro og stillhet. Dette er fortrinnet camping- og overnattingsstedene slik som Koie har, og som kommer til å tiltrekke stadig flere i årene som kommer.

Dette potensialet er det viktig at både regjeringen og kommunepolitikere er klar over. Vi går mot et kommunevalg, og det gjelder å stemme på det partiet som tilrettelegger for at hoteller, restauranter, opplevelsesbedrifter og campingbedrifter kan fortsette å vokse. De ordførerne som satser på reiseliv, vil få flere arbeidsplasser og økte inntekter til kommunekassa. De vil få innbyggere som trives og som blir boende i kommunen, fordi de har tilgang til et godt servering, kultur og utelivstilbud, som er viktig for deres sosiale liv og mentale helse. Mange reiselivsbedrifter blir ofte viktige hjørnesteinsbedrifter i kommunene. Koie Stranda Booking AS er et eksempel på hvordan man skaper ringvirkninger langt utover den enkelte gjesten som bor her. Vi sysselsetter blant annet ca. 15 personer totalt i høysesongen. Mange av disse er ungdommer, noe som betyr at flere av disse får sitt første møte med arbeidslivet hos oss. For det lokale næringslivet i Stranda har det også stor betydning at for hver krone en gjest legger igjen hos oss, genereres det 4–7 kroner til andre lokale aktører.

Må unngå konkurranse

Dette er bare ringvirkningseffekten av vår bedrift. Det samlede reiselivet skaper store verdier for lokalsamfunnene i alle deler av Norge. For Stranda er det viktig at politikerne som velges for de neste fire årene legger til rette for reiselivet. For campingbransjen er det blant annet særlig viktig at kommunen ikke selv konkurrerer med private campingbedrifter. Vi ønsker at de politiske partiene skal vedta i sine partiprogrammer at de aktivt vil samarbeide med reiselivsnæringen–ikke konkurrere om de samme gjestene. Videre er det viktig at kommunale tilsyn følger opp veiledningsplikten og at de som har vist at de opptrer i tråd med lovverket skal bli kontrollert sjeldnere. Alt kommunen kan gjøre, for å gjøre hverdagen enklere for campingbedriftene, er velkomment.