Tall fra Norges Sjømatråd viser at det ble eksportert sjømat for 11,6 milliarder norske kroner i juli, en økning på 23 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 82 milliarder norske kroner. Trolig vil næringen sette ny eksportrekord for året målt i verdi i år allerede i månedsskiftet oktober/november.

USA

Ett av markedene som bidrar til veksten er USA. Eksporttallene gjør det relevant å sitere gruppen «The Beach Boys» og deres «Surfin` USA» fra 1963.

Hittil i år er det en vekst i eksportverdien av sjømat på 33 prosent til USA, mot 29 prosent totalt. Få om noen land har et like fragmentert importmønster av norsk sjømat som USA.

Selv om volumet er begrenset i flere produktkategorier, finner svært mange norske sjømatprodukter veien til det amerikanske markedet. Likeledes oppnår sjømaten høye priser i USA enn i andre marked.

Prispremien for fersk laks med hode til USA på 13 prosent, for fryst makrell er den 12 prosent.

Sterk dollar

Amerikanske dollar er sterk mot krona i et historisk perspektiv, noe som er fordelaktig for amerikansk import. I juli fikk vi eurodollar-paritet for første gang siden desember 2002, da en euro ble handlet for en dollar.

Et annet poeng er at amerikanske forbrukere har høy inntekt og bruker en «liten» andel av disponibel inntektene på mat.

Mange amerikanske forbrukere spiser også ofte på restaurant, en salgs- og distribusjonskanal med høy betalingsvilje- og evne. Amerikanske forbrukere er derfor bedre rustet enn mange andre for å håndtere høye matvarepriser framover.

Laks

Juli ble nok en god måned for laksen. Snittprisen på fersk laks med hode var 85 kroner per kilo, en økning på 35 prosent sammenlignet med juli i fjor. Totalt økte eksportverdien av laks med 27 prosent i årets syvende måned, sammenlignet med samme måned i fjor.

Målt i mengde var det imidlertid en nedgang i eksportvolumet. Tall fra Akva-fakta viser at det per utgangen av juni var to prosent mindre biomasse i sjø enn på samme tid i fjor.

Likeledes viser den et fall i forbruket av fôr på 5 prosent. Det antyder en fortsatt stram tilbudsside.

Høyt dekningsbidrag

Hos den spanske supermarkedkjeden «Mercadona» i Valencia-området kostet en kilo laks med hode typisk 10,95 euro per kilo i fiskedisken i juli. De høye prisene kommer som følge av «mangel» på laks i spotmarkedet.

Med dagens produksjonskostnader og markedspriser vil dekningsbidraget per kilo produsert laks med all sannsynlighet bli rekordhøyt inneværende år.

Sesongmessig nærmer vi oss imidlertid en periode hvor det typisk er et fall i lakseprisen og de siste ukene har heller ikke vært noe unntak. I uke 30 var spot-prisen på litt over 70 kroner per kilo.

Justert for sesongvariasjoner er det imidlertid høye priser.

Hvitfisk

I hvitfisknæringen er det roligere på sommeren, fordi det verken er store fiskerier eller stor etterspørsel i markedet. Tallene fra Norges Sjømatråd viser at det ble eksportert torsk for 641 millioner, sei for 248 millioner og hyse for 158 millioner kroner i forrige måned.

Klippfisk stod for 28 prosent av eksportverdien av torsk i juli. USA var det femte største markedet for klippfisk av torsk i forrige måned.

Snittprisen på klippfisk av torsk var på hele 107 kroner per kilo. Det gir grunnlag for god lønnsomhet for produsentene som kjøpte fersk torsk til 36 kroner per kilo i vinter.

For å forsvare en førstehåndspris på fryst torsk på nærmere 60 kroner per kilo i øyeblikket, må imidlertid klippfiskprisen stige ytterligere.

Pelagisk

Den norske makrellsesongen står for døren. Årets norske makrellkvote er på 285 000 tonn. Hittil i år er det eksportert nærmere 90 000 tonn fryst makrell med en snittpris på 18,5 kroner per kilo.

Mye av denne fisken er imidlertid landet av utenlandske fartøy, samt makrell fisket av norske fartøy i fjor.

De største eksportmarkedene så langt i år er Kina, Sør-Korea, Vietnam, Japan, Thailand og USA. Kina, Vietnam og Thailand er imidlertid i stor grad foredlingsmarked for makrellen som til slutt konsumeres i Japan. De største markedene for fryst makrellfilet er Sør-Korea, Sverige og Japan.

Mye av den fryste makrellfileten som går til Sverige kommer imidlertid tilbake i form av makrell i tomat. I juli var Egypt det største enkeltmarkedet for fryst makrell.

Normalisering for lodde

For lodde har det vært en normalisering av prisnivået etter rekordprisene i fjor. I juli ble det eksportert 2 500 tonn lodde.

Hittil i år har det vært en halvering av loddeprisen sammenlignet med i fjor. Ingen arter har dermed falt mer i pris enn nettopp lodda i eksportstatistikken. Prisene er på samme nivå som i 2017.

Mer vekst i vente

Sammenligner vi med prisene i 2018 er det imidlertid en kraftig vekst.

Eksportrekordene forteller at sjømatnæringen vokser og utvikler seg. I framtiden vil havet bli enda viktigere for matproduksjon.

Norge har en lang kystlinje som vi i enda større grad må utnytte til akvakultur og høsting av ville ressurser. Parallelt må vi kanskje bruke en større andel av inntekten på mat framover.

På lang sikt er det derfor grunn til å tro på en ytterligere vekst i eksportverdien av norsk sjømat.