Borgundgavlens historie går tilbake til 1100- tallet og middelalderen, et sted hvor opptil 3000 sunnmøringer levde og virket fra 1100- tallet og fram til 1500- tallet. Stedet hadde 4 kirkebygg, var et regional møtested religiøst og det viktigste handelsstedet mellom Bergen og Trondheim. Gavlen og kaupangen var treffsted både for sunnmøringer innefra fjordene, folket langs kysten og for utenlandske langveisfarende som handlet fisk og andre verdifulle varer. Et aktivt dagligliv må ha preget området.

Stor historisk verdi

Se for deg Kaupangen på 1300-tallet med kirker, gårdsanlegg, hus og lagerbygninger, med sin praktiske og unike geografiske plassering, gode havner, sentral i forhold til fjordene og kyststrekningen. Menneskene må ha verdsatt den vakre beliggenheten mellom viker og sund, med innseilingsmuligheter, lasting og lossing fra flere sider. Nørvasundet, Borgundfjorden og området var like tiltalende den gangen som i dag. Det er en høy verdi i seg selv, en verdi som er ivaretatt av våre forfedre ved den gjennomtenkte plassering av Sunnmøre museum, verdsatt av ålesundere og sunnmøringer gjennom generasjoner. En rik gave overlevert til oss.

På dagens museumsområde står kirkeboder, smier, kvernhus, skoler, butikker, gamle garasjer, naust, hus fra gamle Ålesund og flotte gårdsanlegg fra 1700- til 1900-tallet fra hele Sunnmøre. Innsiktsfulle museumsfolk har lyktes i å trekke historiske linjer bakover i tid og i forlengelse av middelalderens kaupang. Områdets verdi økes gjennom satsing på ytterligere utgravinger, forskning og presentasjoner av kaupangen. I alt er 45.000 gjenstander allerede gravd fram.

Noen ganger kan skadelige prosesser stoppes i tide.

Står en på neset som stikker ut ved inngangen til museet, ser en den unike topografiske beliggenheten med den vide og vakre utsikten. På den ene sida selve kaupangen, fjorden, Sunnmørsalpene, Borgundkirka, og de gamle gårdsanleggene. Snur en seg ser en bygninger som omkranser området mot øst og nord. Det gamle sparebankhuset med sine søyler i en nybarokk og klassiske stil, et bygg som viser til banksystemet som grunnleggende samfunnsinstitusjon. Ved siden av er Borgund gamle kommunehus, der sentrale kommunale instanser var samlet da Borgund var en egen kommune. Huset er enkel og stram i sin arkitektur. De to bygningene har historisk verdi og gjenspeiler mellom- og etterkrigstiden.

Unik helhet

Hus forteller historie. Det samme gjelder Jervellvillaen med sin spesielle bakgrunn tilknyttet verdensutstillinga i Paris 1910. Med sin sveitser- og dragestil gjenspeiler det den nasjonalromantiske periode hvor en vendte tilbake til utsmykkende ornamenter fra den norrøne perioden. Det gir et ytterligere historiske spenn til området. Bygget er et av Ålesunds mest spesielle der det ligger på en haug, godt synlig, men diskre integrert i området, både visuelt og kulturelt.

Samlet gir kombinasjonen av Kaupangen, friluftsmuseet, den gamle prestegården og den vakre Borgundkirka et kulturelt tyngdepunkt, en verdi som økes gjennom de tre nevnte historiske bygningene. De hører ikke med til selve museumsområdet, men de er med og gir samlet en tiltalende innramming med kulturhistorisk stor verdi og understreker områdets genuinitet. Vi har en helhet som MÅ beskyttes og utvikles som en historisk, kulturell og topografiske unik enhet.

En misgjerning

Dessverre er en misgjerning i ferd med å skje, og det ved selve inngangspartiet til Sunnmøre museum. Et stort forretningsbygg nedenfor Jervellvillaen vil bryte de linjer som så vakkert omkranser den historiske Borgundgavlen. Når en ser seg rundt innenfor selve museumsområdet, vil kontorbygget skjære inn som et sterkt forstyrrende fremmedelement.

Området har betydd og betyr mye for sunnmøringer gjennom slekters gang i over tusen år. I likhet med andre museer som har attraktive tomter inntil sitt område, står også Sunnmøre museum ovenfor en dragkampen mellom kommersielle interesser og videreutvikling av en rik kulturarv. Ofte er det kortsiktige finansielle interesser som overser den store skaden som vil bli påført et områdes uvurderlige helhet.

For Sunnmøre museum og Borgundgavlen skjedde skaden da planutvalget i Ålesund kommune godkjente bygging av et dominerende forretningsbygg midt i den flotte atkomsten. Bygget har forretningsmessige målsettinger i stedet for museale og kulturhistoriske røtter. Det vil dessverre bli synlig fra store deler av museumsområdet.

Kan fortsatt stoppes

Hva kan så gjøres? Har sentrale nasjonale instanser muligheten til å gripe inn før skaden blir enda større, og sammen med kommunen og fylkeskommunen gi utbyggere den nødvendige kompensasjon? Kan og vil fylkeskonservatoren kunne overstyre. Har kanskje menneske med finansielle muskler og historisk innsikt muligheten til å gå sammen med offentlige instanser og kjøpe ut utbyggere og således sikre en gave til innbyggerne, en gave av varig og uvurderlig verdi for framtidige generasjoner? Byens politikere sitter med et tungt ansvar. og hva de gjør og ikke gjør vil prege det særegne ved området.

Noen ganger kan skadelige prosesser stoppes i tide. I tilfelle Borgundgavlen og middelalderkaupangen, er det interessant dersom mange nok har vilje til å ta tak i saken. I konflikter omkring forhastede feilgrep i et planutvalg, kan et samlet kommunestyre korrigere.

Borgundgavlen er en uvurderlig gave fra fortiden, fra våre forfedre – tusen år tilbake i tid. Et område som er folkets eiendom og som må utvikles i tråd med folks ønsker — et mye brukt og kjempeflott rekreasjonsområde med unik historisk atmosfære og tyngde.