Hardtarbeidende gründere som ville skape noe for seg selv, bransjene de var en del av, og regionen. «Samarbeid når vi kan, konkurrere når vi må», lærte jeg det het på Sunnmøre, selv om mange var raske til å påpeke at realiteten var å «samarbeide når vi må, og konkurrere når vi kan».

Ikke tradisjonell næring

IT-bransjen kan ikke sies å være en av de tradisjonelle næringene på Sunnmøre, men de siste årene har den vært i sterk vekst. Mantraet om samarbeid og konkurranse har vært gjeldende også her. Her har konkurransen om arbeidskraft ofte vært hardere enn konkurransen om kundene.

Som et eksempel kan en bruke Solwr, tidligere Driw, og Avento, nå Visma Avento, der jeg selv arbeider: Dette er to av de største teknologimiljøene i regionen. Det er de selskapene som har ansatt flest systemutviklere de siste årene, og som har vært kontinuerlig på utkikk etter nye ansatte. Selv om selskapene har vært i konkurranse om de samme folkene, har det vært en sunn og god sameksistens.

Etter covid ser vi til og med at også unge voksne uten røtter på Sunnmøre velger å flytte hit.

Både Avento og Solwr har jobbet målbevisst med intern kultur, og rekruttering i ulike kanaler. Selskapene har hatt et bevisst fokus på å satse på nyutdannede fra NTNU Ålesund. Samfunnsansvaret har blant annet kommet til syne ved at vi over mange år har bidratt inn mot NTNU ved gjesteforelesninger, praksisplasser og bacheloroppgaver. Vi bistår som veiledere og sensorer, samt at vi jobber aktivt sammen med NTNU for å kontinuerlig forbedre studieløpet, og å tilpasse fagsammensetningen til det som næringslivet etterspør. Solwr og Avento er to av initiativtakerne bak kompetansenettverket Nextdigital, en hub for kompetanseheving rundt digitalisering som ble stiftet allerede i 2017. Motivet var å gjøre regionen vår mer attraktiv for arbeidstakere med teknologi og digitaliseringskompetanse, samtidig som vi samarbeider for å heve kompetansen på våre medarbeidere slik at den til enhver tid er relevant.

Uten tilknytning til Sunnmøre

Det jobbes også aktivt med å tiltrekke seg «fersk» kompetanse til regionen. Både ved å jobbe for å overbevise personer uten tilknytning til Sunnmøre om at regionen er så fabelaktig som sunnmøringer flest liker å tro, og ikke minst ved å lokke utflytta sunnmøringer hjem igjen. Ikke sjelden resulterer dette i 1 ansatt til IT-bransjen, og en tilhørende samboer/kone/mann til en annen næring. Etter covid ser vi til og med at også unge voksne uten røtter på Sunnmøre velger å flytte hit, da her er et spennende næringsliv og muligheter for en god balanse mellom arbeid og fritid.

Det er selvsagt kontinuerlig en bevegelse av ansatte mellom IT-miljøene i regionen, men det har hele tiden vært en overenskomst om at vi ikke skal jakte hverandres ansatte. Å søke på utlyste stillinger er en del av den naturlige konkurransen. Denne stilltiende forståelsen at vi ikke skal headhunte hverandres ansatte, har i stor grad vært delt av andre IT-miljø i regionen. Dette være seg programvareselskap, mindre konsulentselskap og selskaper fra andre bransjer som bygger opp interne IT-miljøer. Alle selskaper har spilt på egne styrker, faglige utfordringer og egen kultur for å tiltrekke seg og å beholde ansatte. Dette har lagt et godt grunnlag for samarbeid mellom ulike type selskaper, og sikret et bredt spekter av ulike typer stillinger å velge blant – både for dem som er i regionen fra før, og de vi vil prøve å overbevise om at Sunnmøre er et bra sted å flytte til.

Slik har det ikke vært andre steder i Norge, og det er naturlig å benytte Oslo som eksempel: Her er det regelrett klappjakt etter ansatte blant konkurrentenes ansatte, og det kjøres kampanjer mot ansatte hos spesifikke konkurrenter. Kjedelig for selskapene, men fint for de ansatte, er det kanskje naturlig å tenke? Undersøkelser viser at heller ikke ansatte i næringen setter pris på denne praksisen, og flere utviklere har endt opp med å fjerne sine profiler fra LinkedIn som en følge av «støyen».

I den siste tiden, og kanskje spesielt det siste året, har trenden med å jakte på andre selskapers ansatte, også gjort seg gjeldende i vår lille andedam på Sunnmøre. Mye på grunn av nye aktører som etablerer seg, og som virker å ha et annet fokus når det gjelder å finne ansatte, enn å spille på egen kultur og egne styrker. Økende konkurranse er utelukkende positivt og noe vi alle vi bør og må hilse velkommen, men det bør skje på en måte som er bærekraftig på lang sikt for regionen. Ønsker vi å gå i samme retning som Oslo, eller vil vi prøve å holde fast på den sunne «Sunnmørsmodellen»?

Som en aktør med lange røtter på Sunnmøre, ønsker vi i Avento å bygge en sterk region, og vi er svært interesserte i å samarbeide for å heve vår felles kompetanse rundt teknologiske utfordringer og ulike teknologiske løsninger. Vi vokser på hverandre sine innspill, og ønsker å delta i at regionen totalt sett skal bli mest mulig attraktiv for IT-folk og dermed bygge nok en sterk næring på Sunnmøre slik som maritim og marin bransje har gjort over lang tid.