Det betyr at matvarekjedene som opererer i Norge har økt marginene sine kraftig. Norsk jordbruk og norsk foredlingsindustri har blitt ei god «melkeku» for matvarekjedene.

Akkurat nå opplever norske bønder et økonomisk ragnarokk. Prisene på el kraft, gjødsel, kraftfor, diesel og de fleste andre innsatsfaktorer stiger ukontrollert. Samtidig som prisen bonden får for sine produkt i beste fall er stabile. Ja, melkeprisen til bonde har faktisk gått ned. Den beste «melkekua» dagligvarekjedene har, er altså i ferd med å dø «på bås».

På samme måte som bøndene er avhengige av friske velfødde dyr for å holde oppe en god produksjon er norske dagligvarekjeder avhengige av norske bønder og norsk foredlingsindustri for å kunne tilby sine kunder det utvalget og den kvaliteten som er forventet. Dagligvarekjedene har allerede signalisert at matprisene blir satt opp fra 1. februar. Begrunnelsen for oppgangen skal være økte gjødselpriser. Ja, gjødselprisene har gått opp. Men denne prisoppgangen vil først påvirke norsk matproduksjon i vekstsesongen 2022! Og gjødsel er oss bekjent ikke en vare som er brukt i varehandelen.

Dersom matvarekjedene i framtida vil ha norske matvarer i sine butikker og unngå konkurranse fra store internasjonale aktører må praksis i forhold til produsent og forbruker endres. Kjedene må sørge for at en mye større andel av sluttprisen havner hos bonden. Slik det er nå, er det leddet som har den største delen av produksjonskostnaden som får den minste delen av kaka. Samtidig må kjedene slutte å markedsføre prisstigning med løgner. Norske forbrukere, som sammen med bøndene har gjort dem rike, har krav på en sannferdig beskrivelse av virkeligheten. Det er i overkant egoistisk å bare forsyne seg av de økonomiske godene uten å bidra til bærekraft i hele verdikjeden! Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil be dagligvarekjedene om å revurdere sin praksis i forhold til verdikjedene de selv er en del av. Samtidig vil vi appellere til forbrukere, journalister og politikere om å bidra til å sette et kritisk lys på kjedemakta i den norske varehandelen.

Norsk jordbruk har større samfunnsverdi enn noen få kjøpmenn sin jakt på profitt!