foto
Arne Duinker ved Havforskningsinstituttet under testing av behandlingsmetoder for jodreduksjon ved Orkla sin TORO-fabrikk på Arna. Arbeidet er del av SensAlgae prosjektet. Foto: Pierrick Stévant/Møreforsking.

«Trygg tare i norsk mat?»