Leder, tirsdag 9. februar

Tøffe rundar for grønt skatteskifte

– Omlegginga bør starte snarast, og vi må bruke tid på den

Leder

Frp kan bli nøydd til å gå nokre tøffe rundar med seg sjølv for å nå måla om eit såkalla grønt skatteskifte. Partileiar Siv Jensen gjer derfor klokt i å starte jobben internt. Neste steg blir å selje det til veljarane.