Leder 17. mars:

Møreaksen må rykke fram i køa

Møreaksen: Brua over Julsundet. 

Ferjefri E39 har ikke blitt mindre viktig, verken for landsdelen eller nasjonen

Leder

Møreaksen bør ha fornyet mulighet til å rykke fram i køa og få plass i Nasjonal transportplan når den spikres neste vår. Både framdrifta i utredningsarbeidet og kostnadsutviklingen gjør at Hordfast bør vike plass for å ikke bli en propp i arbeidet med ferjefri E39.