Leder 6. juni:

De vanskeligste prioriteringene

Helseminister Bent Høie la fredag fram stortingsmelding om prioritering i helsevesenet.  Foto: NTB scanpix

En bred forankring i Stortinget er viktig

Leder

Prioriteringer etter behandlingens nytteverdi er ikke noe nytt i helsevesenet. Leger gjør slike vurderinger hver dag. Ofte står valget om liv og død eller valg som har stor betydning for pasientens livskvalitet.

Sett fra et overordnet nivå er det ikke vanskelig å forstå at behandlingens nytteverdi for pasienten må vektes mot hva behandlingen koster. I tillegg må også man blant annet også vurdere dette opp mot hvor alvorlig lidelsen er. Sjøl i vårt rike land har vi ikke råd til å sløse.

Det er når vi kommer tettere på pasienten og spørsmålet om liv og død det blir vanskelig. Om en alvorlig kreftsjuk pasient øyner håp om helbredelse og overlevelse i en kostbar medikamentell behandling som tilbys i andre land, er det mer brutalt å si nei.

Fredag la helseminister Bent Høie (H) fram stortingsmeldingen om prioritering i helsetjenesten. Det er en viktig melding for en helsetjeneste som er i rivende utvikling når det gjelder behandlinger som kan tilbys og lidelser som kan helbredes.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Nettopp når mulighetene blir flere er det viktig at grunnlaget for prioriteringene og hvor ansvaret for prioriteringene ligger blir tydelig. Dette er vesentlig for at vi får et mest mulig rettferdig og transparent system der vi både som pasienter og som borgere veit hva vi kan vente oss.Utydelige retningslinjer og ansvarsforhold er oppskriften på å overlate arenaen til pressgrupper, kommersielle interesser og tilfeldigheter. Til sist truer det tilliten til at alle har et likeverdig helsetilbud.

Regjeringen vil ha mer retteferdig helsetjeneste

Oslo (NTB): Prioriteringer i helsetjenesten skal baseres på tre kriterier: nytte-, ressurs- og alvorlighetskriteriet. Det foreslår regjeringen i en stortingsmelding.


Prioriteringer i helsevesenet må forankres i verdispørsmål og kriterier som står fast over tid. Stortinget skal nå ta stilling til prioriteringsmeldingen. Høie varsler samtidig at det skal startes et tilsvarende arbeid for prioriteringer i primærhelsetjenesten.

En bred forankring i Stortinget er viktig for å gi en langsiktig verdibasert retning for utviklinga av helsetjenestene, men også for å forankre realistiske forventninger til helsetilbudet i befolkninga. For mennesker som klamrer seg til håp, vil det aldri være lett å forsone seg med avslag på behandling. Da kan det være vanskelig å godta at det er for få «gjenværende gode leveår» som stenger døra til ressursene. Det er ikke alltid at verdien av tid bare kan måles i varighet.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder