Leder 7. juni:

Viktig lærdom om våpnenes svakhet

Norge var til stede i Afghanistan fra 2001 til 2014, men nådde bare ett av tre hovedmål med engasjementet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix 

Vi kan ikke i dag si hvordan det kunne blitt

Leder

Afghanistan-utvalget feller en hard dom over den norske innsatsen i Afghanistan. Resultatene er nedslående. Det må vi ta lærdom av, men vi må også spørre oss hva alternativet ville ha vært.

Utvalget, ledet av tidligere utenriksminister og forsvarsminister Bjørn Tore Godal (Ap), la fram sin rapport mandag. Konklusjonene bør ikke overraske noen. De er i tråd med tilsvarende undersøkelser gjort i andre land. I tillegg forteller dagens situasjon i Afghanistan sitt.

«Operation Enduring Freedom» og den etterfølgende krigsinnsatsen fra de NATO-ledede styrkene har ikke gitt landet fred. Heller ikke den omfattende sivile og humanitære bistanden har skapt stabilitet eller ført til betydelige framskritt i en demokratisk utvikling.

Fortsatt er Taliban en maktfaktor og har trolig kontroll over et minst like stort territorium som de hadde da militæroperasjonene mot dem starta i 2001. Heller ikke al-Qaida er nedkjempet eller satt ut av spill.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Terrororganisasjonen er fremdeles aktiv og farlig, sjøl om den har lidd alvorlige nederlag. Terrorfaren har heller økt enn avtatt i løpet av de siste 15 årene. En viktig årsak er frammarsjen til al-Qaidas arvtaker og rival, ISIS. Organisasjonen har utspring i de samme forholdene som skapte Taliban og al-Qaida, og har fått næring fra konfliktene mot Vesten i Afghanistan og Irak.

Heller ikke den sivile innsatsen i landet har nådd målene om å skape stabilitet og demokrati. Sikkerhetssituasjonen er fortsatt svært vanskelig, og tallet på sivile ofre er økende. Strømmen av flyktninger fra det krigsherjede landet er ett vitnemål om dette.

Sett i bakspeilet er det ikke vanskelig å dømme innsatsen i Afghanistan nord og ned. Enda mer urovekkende blir det om vi også ser til Libya og Irak. I sum kan dette lett lede oss til å tro at vi heller burde latt være.

En slik konklusjon er imidlertid for enkel, og forutsetter at vi ser bort fra hvordan utviklingen ville vært om vi unnlot å gripe inn. Vi kan ikke i dag si hvordan det kunne blitt om al-Qaida fikk styrke seg ytterligere.Noe av lærdommen fra Afghanistan er gammel viten: Militær innsats er ikke løsningen aleine. Vi må være villige til å yte mer og ha mer tålmodighet med å skape fred, bygge velstand og støtte demokratiske krefter.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder