Leder 9. juni:

Vi trenger å tøyle boligmarkedet

  Foto: Illustrasjonsfoto

Frykten er at dette ender med mageplask

Leder

Advarsler om hvor den kraftige veksten i boligprisene og husholdningenes gjeld kan føre oss, har dårlig gjennomslag. Noe av forklaringen på dette er at det er altfor mange som har interesse av å vende det døve øret til.

I går presenterte Finanstilsynet rapporten «Finansielt utsyn 2016». Her advarer tilsynet mot denne utviklingen Husholdningenes gjeldsbelastning og boligprisene har hatt en langt brattere stigning enn lønnsveksten helt siden bankkrisen slapp taket først på 90-tallet.

Så langt har dette gått greit. Norsk økonomi har gått bra, sysselsettingen har vært høy og rentebelastningen har hatt en langt flatere kurve enn gjeldsbelastningen. Tilsynet frykter at dette kan ende i bråstopp. Det er ikke første gang de advarer, og de er ikke de eneste.

Likevel lytter vi altså ikke, eller i det minste så lytter vi bare med et halvt øre. Skiftende regjeringer har tvert imot vært svært forsiktige med å gripe inn med effektive tiltak. Det er boligeiere flest tilfredse med.

Hva ble boligen solgt for? Sjekk ditt nabolag her

Både de som har investert i bolig de siste årene og bankene har forutsatt at boligverdien skulle stige kjapt, og det har holdt stikk. Boligeierne har kunnet nyte en økende boligformue, og bankene har fått høgere sikkerhet i pant og har økt sine engasjementer.

Ett sted må imidlertid dette ta slutt. Utviklingen kan ikke fortsette i det uendelige. Spørsmålet er bare hvordan den tar slutt. Håpet er at prisveksten flater langsomt ut, og kommer mer i harmoni med lønns- og prisveksten. Frykten er at dette ender med mageplask.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

En slik bråstopp kan få svært alvorlige følger både for den enkelte låntaker, for finansnæringen og den økonomiske utviklingen i Norge. Kombinert med økende arbeidsledighet og høgere renter kan dette bli vondt.

Sjømann flytter inn på «Bølgetoppen»

Han hadde en ferieleilighet i Sjømannsvegen. Nå har sjømannen sjekket inn på «Bølgen».


Mange som husker 25 år tilbake, har kjent dette på kropp og lommebok før, og i Stavanger-regionen har de nå fått en forsmak. Fortsatt kan dette gå bra, men vi bør ikke slå oss til ro med at det vil ordne seg helt av seg sjøl.

Myndighetene må forsterke tiltakene for økt boligbygging i pressområdene. Samtidig må vi kvitte oss med tanken om boligen som et hellig område for skatt. Dagens skattesubsidiering av boligen bidrar til denne utviklingen samtidig som den holder kapital unna aksjemarkedet og investeringer i verdiskapende næringsliv.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder