Leder 28. juni:

«Festivaler styrker lokalsamfunnene»

Ålesund Live 2016.  Foto: Odin Jæger

En drivkraft i å bygge samhold, lokal tilhørighet og attraktivitet

Leder

Sommerens første festivaler ligger allerede bak oss, men de fleste ligger foran oss. Sammen med historiske spel, utstillinger, konserter og friluftsarrangementer utgjør de et rikt kulturtilbud som bringer oss sammen.

Festivalsommeren er skapt av en salig blanding av brennende engasjement, pur idealisme, nesten naiv risikovilje og mer målretta kommersielle satsinger. Til sammen skaper dette rom for et stort mangfold av opplevelser, kulturuttrykk og møteplasser.Uansett motivasjon og organisering er grunnmuren i byggverket en enorm innsats av frivillige. Det gjelder enten artisten heter Elton John og trekker en full stadion, om tusener samler seg om verdens største sankthansbål på Slinningsodden eller om publikum møter historien i Herøyspelet.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Mangfoldet av arrangementer, blant annet slik det er presentert i dagens avis, er en drivkraft i å bygge samhold, lokal tilhørighet og attraktivitet for regionen vår.

Et bredt kulturtilbud og et stort utvalg av opplevelser er viktig for gode og levende lokalsamfunn. Dugnaden og frivilligheten bidrar i seg sjøl til å knytte mennesker sammen. Dette handler også om positiv merkevarebygging, og har betydning for bosetting.I tillegg representerer aktiviteten en betydelig verdiskaping, og gir inntekter både til aktører, arrangører og lokalt næringsliv. Malakoff-festivalen tilfører eksempelvis det lokale næringslivet i Eid rundt sju millioner kroner i ekstra omsetning, ifølge rapporten «Kultur og kommers» som kom i fjor.

Det skjer-kalenderen: Få med deg alt som skjer på Nordvestlandet

Sjølsagt skal ikke en konsert, en kunstutstilling eller et teaterstykke bare måles omsetning eller hvor mange kroner som drypper på lokale handelsmenn. Det er heller ikke festivalen som snur flyttestrømmen fra en distriktskommune, sjøl om den kan bidra positivt.

Kulturuttrykk skal først og fremst måles på uttrykkets egenverdi. Kulturopplevelser skal måles på det de gir oss som mennesker, ikke på hvor mange kroner vi er villige til å betale for dem.Likevel er det viktig at vi ikke undervurderer og underkommuniserer kulturaktivitetenes økonomiske betydning og betydning for samfunnsutviklingen. Da kan vi bli fattigere – både som mennesker og samfunn.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!