Leder 10. august:

Uakseptable trusler mot lekdommere

Kraften i sosiale medier viser seg i reaksjonene etter at tre menn ble frikjent for voldtekt i den såkalte Hemsedal-saka.

Illustrasjonsfoto: Borgarting lagmannsrett.  Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix.

Vi skal ha rettsstat og ikke borgervern

Leder

Etter frifinnelsen gikk det ikke mange dager før vi på Facebook fikk se navn og bilder av de tre mennene som var tiltalt, og de tre lekdommerne som frifant dem. Bildene ble fulgt opp med tekst som ikke kan oppfattes som annet enn trusler både mot de frikjente mennene og de tre lekdommerne.

Det er ikke problem å skjønne at folk er opprørt over dommen. Det er flott at folk viser sin støtte og sympati til den 21 år gamle kvinnen, som ikke bare har gått gjennom det som må ha vært en svært krevende rettsprosess, men som også har tatt belastningen med å stå fram med sin historie.

Navnene på de tre mennene, samt de tre lekdommerne, har spredt seg som ild i tørt gras på sosial medier. De tre mennene har havnet i den gapestokken vi som rettsstat avskaffet på slutten av 1800-tallet.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Dette har blitt fulgt opp med trusler og sjikane mot de tre meddommerne som utgjorde et stort nok mindretall i retten til at de tre mennene ble frikjent.

Dette er ikke greit. Trusler omfattes av straffeloven, mens selve offentliggjøringen av navnene er fullt lovlig. Dommen ligger åpent ute og der er selvfølgelig navn både på de tiltalte og dommere opplyst. Slik må det være.

De som forsvarer offentliggjøring av navnene begrunner det med at vi må ha endringer i rettssystemet som forhindrer at lignende dommer blir avsagt i framtida.

Her er det fare for at den gode hensikt blir det bestes fiende. Vi hører allerede nå historier om at lekdommere vegrer seg for å ta på seg oppdrag i retten. Det at en tiltalt skal dømmes av sine likemenn er en bærebjelke i den norske rettsstaten. Men det forutsetter at de som påtar seg denne vanskelige oppgaven ikke risikerer sjikane og trusler i ettertid av at de har vært med på å avsi en dom.

Vi får ikke et bedre rettssystem ved å skremme lekfolk fra å være en del av rettsprosessene. Vi har ikke og vil aldri få perfekte domstoler. Det vil helt sikkert bli avsagt feil dommer også i framtida. Men det forhindrer ikke at vi her i landet skal ha en rettsstat, og ikke borgervern.

Følg Sunnmørsposten debatt på Facebook!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder