Leder 15. august:

«Fornyet klyngestatus for den biomarine klynga»

Den biomarine klynga er en suksess.

Tormod Thomsen (t.v.), adm.dir. i Firmenich Bjørge Biomarin AS og prosjektleder for Legasea, Oddvar Skarbø.  Foto: Inger Otterlei

Leder

Til tross for at den biomarine klynga Legasea ikke fikk opprykk til Norwegian Centre of Expertise, så beholder den klyngestatusen og får to millioner kroner årlig i offentlig støtte. Årsaken til manglende opprykk var pengemangel. Det kan rette seg, og ambisjonen om opprykk bør ikke forlates.

Den biomarine klynga er en meget viktig del av ambisjonen om å erobre og lage næring av stadig flere deler av havrommet. En bedre utnyttelse av alt fiskeråstoffet bør prioriteres.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!