Leder 6. september:

«Tiltak for en sterk maritim næring»

Framtida for de maritime næringene er lys, sjøl om det kan se mørkt ut for blant annet lokale offshore-rederier i dag. Derfor er det viktig å satse sterkt for å beholde kompetansen og slagkraften i næringa.

Fiskerstrand Verft. 

Sterk omstillingsevne har vært ett av denne næringas kjennetegn

Leder

Onsdag møter representanter for Mørebenken næringa i Ålesund på årsmøtet til Maritimt forum nordvest. Der møter de en næring som er hardt prøvet etter at de klondyke-lignende tidene i de oljerelaterte deler av næringa brått tok slutt.Sjøl om det kan brenne et blått lys for enkeltselskaper, er dette på ingen måte en næring med brukket rygg. Sterk omstillingsevne har vært ett av denne næringas kjennetegn, og som næring vil den klare det igjen. Politikernes ansvar er å gi dem armslag til omstillingen.

I en kronikk i Sunnmørsposten mandag listet daglig leder i Maritimt forum nordvest opp ti punkter som han mener politikerne bør gripe tak i. De omfatter blant annet bygging av nye ferjer, miljøfinansiering, støtte til overføring av frakt fra veg til sjø og styrking av nettolønnsordninga.

For politikerne vil enkelte av punktene være velkjent musikk, slik som argumentene om formuesskatten. Sjøl om foreninga er på linje med regjeringspartiene i dette spørsmålet, kan det se ut til at partene er på kollisjonskurs når foreninga ber om næringsspesifikk støtte.Regjeringas hovedlinje er næringsnøytralitet.

Et av de viktigste argumentene for dette prinsippet er at en politikk som har som formål å støtte opp om eksisterende næringer, kan bidra til å sementere strukturer og hindre omstilling. Langt på veg er dette fornuftig, men bør ikke være et hinder for krisehåndtering.

Sunnmørsposten mener: Bruk den maritime klynga som mal

Skal vi omstille oss i en mer bærekraftig retning, må vi ikke bare tenke grønt. I havrommet ligger det enorme muligheter både når det gjelder marine ressurser, mineraler og energi.

For å sørge for at Norge fortsatt ligger i front når det gjelder å utnytte disse mulighetene, er det viktig med tiltak som sørger for at maritim næring ikke bløgges for kompetanse i den krisa den nå går gjennom.Omstilling kan også styres og politikerne bør sammen med næringa, ta et grep om roret og søke svar og løsninger som sørger for at vi forblir en sterk maritim nasjon.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!