Tilsynet er heller ikke godt nok

Uten private barnehager ville vi aldri hatt tilnærmet full barnehagedekning.

ÅLESUND Trollhaugen barnehage.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

– Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna tilgode

Leder

Det bør heller ikke være noe mål å redusere andelen av private, men vi må ha kontroll på at fellesskapets penger blir brukt på en god måte.

Sunnmørsposten har de siste dagene hatt flere saker om private barnehager der det kan stilles spørsmål ved dette. Det handler om høye lønninger og honorar til drivere, gunstige lån og regnskapsmessig rot.

Slike forhold trenger ikke nødvendigvis å handle om ulovligheter, men de bidrar definitivt ikke til å bygge nødvendig tillit.

Sjølsagt skal det være lov til å tjene penger på å levere velferdsgoder til fellesskapet, men samtidig må fellesskapet kunne kreve at det skjer innenfor visse rammer og under full åpenhet.

Av landets drøyt 6.000 barnehager drives i dag over 3.000 av private. De aller fleste av disse drives på en god måte. De gir både barn og ansatte et godt tilbud. Noen klarer seg såvidt, mens andre driver med et «rimelig overskudd», slik det lyder i Barnehageloven.

Sjøl om drifta av barnehager ikke er like strengt regulert som blant annet drift av privatskoler, er det ikke fritt fram for eierne å disponere inntektene som de vil.

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna tilgode, og det er derfor etablert kjøreregler. Blant annet kan ikke en privat barnehage ha vesentlig lavere personalkostnader enn sine kommunale kollegaer.

Reglene legger også begrensninger på hvordan eiere kan ta ut penger av driftsselskapet.

I dag er det i all hovedsak kommunene som driver tilsyn med barnehagedriften. Dette har vært omstridt. Ikke minst har de private barnehagene kjempet mot dette.

Siden kommunene sjøl er de største barnehagedriverne, mener de private at dette er en uheldig rolleblanding. Dette er et godt poeng.

I tillegg må man stille spørsmål om kommunene har nødvendig kapasitet og kompetanse til å føre tilsyn med de økonomiske forholdene.

Det betenkelig at man lar være å granske et morselskap, fordi det ikke er dette som rapporterer til kommunen.

Ansvaret for å rette seg etter regelverket, ligger sjølsagt først og fremst på barnehagedriver.

Men skal vi ha tillit til at fellesskapets penger blir brukt til det de skal, må også tilsynsmyndigheten ta sin del av ansvaret.

Tagger:
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder