Leder 27. september:

«Bedre verktøy mot sjukefraværet»

Illustrasjonsfoto.  Foto: NTB Scanpix

Partene i arbeidslivet må se til å finne bedre løsninger

Leder

Myndighetene og partene i arbeidslivet er enige om at sjukefraværet i Norge er for høyt. Vi har et helsevesen i verdensklasse, men likevel er vi mer borte fra jobben enn de fleste. Det koster.


Svak nedgang i sykefravær

Oslo (NBT): Antall arbeidstakere med legemeldt sykefravær har hatt en svak nedgang fra 5,9 prosent i 2. kvartal i fjor til 5,8 samme kvartal i år, viser tall fra SSB.

Nå ønsker KS og Nav igjen å blåse liv i kampen mot sjukefraværet. I dag sparkes et nytt initiativ i gang for å få større effekt ut av arbeidet med avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det trengs.

Tall fra KS viser at sjukefraværet koster samfunnet 22 milliarder årlig. Kommunesektoren bærer ifølge NRK halvparten av dette. For større kommuner vil en reduksjon i fraværet på så lite som ett prosentpoeng frigjøre millioner til andre formål. Samtidig kan gode tiltak her også gjøre arbeidsdagen bedre for ansatte i sektoren.

Vi er nå halvveis i den fjerde intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Dette er en avtale mellom myndighetene og partene i arbeidslivet som blant annet skal bidra til å redusere sjukefraværet.

Så langt har ikke avtalen vært noen suksess målt på sjukefraværsstatistikken. Det norske sjukefraværet er fortsatt svært høyt sammenlignet med andre land i Nord-Europa, og det uten at det finnes gode forklaringer knyttet til helse og demografi.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Enkelte mener at gunstige vilkår i sjukelønnsordningen er en viktig medvirkende årsak. Fram mot en eventuell fornyelse av IA-avtalen i løpet av 2018, vil derfor også trolig sjukelønnsordningen igjen komme under press om ikke sjukefraværet kommer på bedringens veg. Det er opp til avtalens parter å finne rett medisin.


Frp foreslår kutt i sykelønn

Et mindretall i Frps programkomité foreslår i 2. utkastet til nytt program at sykelønna som i dag tilsvarer full lønn, skal kuttes ned til 85 prosent, ifølge Dagsavisen.

IA-avtalen bør ikke skrotes. På mange områder har den gitt mer inkludering, jobbnærvær og et arbeidsliv som legger mer vekt på tilrettelegging av arbeidshverdagen. Det vil kunne ha andre positive effekter, også økonomiske, enn lavere sjukefravær.

Arbeidstakere som trives med jobben, vil bidra til økt produktivitet. Større utstøting fra arbeidslivet vil sjølsagt også koste samfunnet betydelige summer, og ikke minst være en belastning for den enkelte.

Når verktøyene vi bruker for å få ned sjukefraværet ikke virker, må vi likevel lete etter nye. Partene i arbeidslivet må se til å finne bedre løsninger, ellers må endringer i sjukelønnsordninga igjen på bordet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder