Leder 28. september:

«Evnen til å se mulighetene»

Dette kan være vinnerkort i omstillingen vi står overfor

Leder

Et nasjonalt senter for nettsikkerhet er under planlegging i Ålesund. Et slikt senter kan gi 50 nye arbeidsplasser. Det er ikke noe å kimse av, men like viktig som arbeidsplassene er evnen til å se nye muligheter.


Kan gi 50 nye arbeidsplasser:

Globalt senter for nettsikkerhet i Ålesund

– Å beherske dette er nøkkelen til framtidig suksess.

Ålesund kan ikke kalle seg den norske lillebroren til Silicon Valley. Sjøl om det er flere arbeidsplasser i IT-bransjen her enn de fleste tenker over, er det naturlig å tro at det var andre byer der det var lettere å etablere denne typen arbeidsplasser. Tradisjonelt ligger bedrifter i miljøene rundt NTNU i Trondheim eller Fornebu i Oslo kanskje et skritt foran oss i IKT-løypa. Likevel er det ingen grunn til at sunnmørske miljøer ikke kan hevde seg i denne konkurransen. Det gjelder å utnytte våre konkurransefortrinn.

Nyheten om planene ble gjort kjent på et seminar om maritim nettsikkerhet ved NTNU Ålesund mandag. Tanken er at senteret skal ha spesiell fokus på maritime næringer, og initiativtakerne ønsker å ta med seg kompetanse fra de maritime næringene inn i prosjektet.

Så langt er dette et prosjekt som er i støpeskjeen, og det er et stykke fram før realisering. Nå er NTNU, Norsk maritimt kompetansesenter og Ålesund kunnskapspark med på laget. Målet er å få med også bedrifter fra den maritime sektoren.Om senteret blir en realitet, mener initiativtakerne at det kan bli en brikke i et nytt innovasjonsmiljø som kan komme hele regionen og alle bransjer til nytte. Ambisjonen er at senteret kan ta en internasjonal posisjon ved å bygge på de maritime bedriftenes erfaring.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Norge har et stort omstillingsbehov, og særlig de petroleumsrelaterte næringene sliter for tiden. Flere bedrifter står midt i en krise, og mange høyt kvalifiserte arbeidstakere er sendt på dør. Det er alvorlig.

Samtidig er det slik at det gjerne er i kriser nye muligheter blir født. Ofte handler det om å se mulighetene. Hva som blir av planene om et senter for nettsikkerhet i Ålesund gjenstår å se, men uansett bør de som står bak dette ha ros for å se muligheter.Regionen vår har tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft med erfaring fra maritime næringer. Norge er langt framme internasjonalt på digitalisering. Dette kan være vinnerkort i omstillingen vi står overfor.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder