Leder fredag 14. oktober:

Hamnsundsambandet er viktig

Det tar lang tid å realisere nye samferdselsprosjekter i dette fylket.

Kartskisse frå Hamnsundsambandet. 

Leder

Så tidlig som i september 1988, for 28 år siden, ble det lagt fram en hovedplan for Hamnsundsambandet som skulle gi fast forbindelse fra Ellingsøy til Store Kalvøy og videre på fyllinger til Hamnsund. Det vil både gi kortere veg fra Ålesund sentrum til Brattvåg, og med Nordøyvegen vil det også kunne binde sammen Nordøyane og Sandøy kommune tettere til Ålesund.

Nå er Ålesund og Sandøy sammen med Skodje enige om å bli en kommune, og det betyr nok også at Haram ligger i den kategorien som Stortinget har åpnet for å bruke tvang på for å få til en sammenhengende kommune. Både Lepsøya og Haramsøya vil kunne nå både Ålesund sentrum og flyplassen på under en halv time.

For bo- og arbeidsmarkedsregionen rundt Ålesund vil dette sambandet bety en vesentlig styrking. Hvis en i tillegg ser Hamnsundsambandet i sammenheng med Borgundfjordtunnelen, og med Hafast, det framtidige faste sambandet over Sulafjorden til Hareid, så vil ikke bare den maritime klynga bli knyttet tettere sammen, men det er skapt en mer konkurransedyktig og vekstkraftig region. I tillegg åpnes det for store og kystnære rekreasjonsområder. Sikring av bosettingen på Store Kalvøy vil nok langt på veg være avhengig av at dette sambandet kommer på plass.

Et nytt planforslag anslår at Hamnsundsambandet vil koste rundt to milliarder kroner. Noe vil kunne dekkes av bompenger, men storparten må nok finansieres av statlige og fylkeskommunale midler. Ekspertisen har regnet ut at dette sambandet har betydelig samfunnsnytte, og det trenger en heller ikke være ekspert for å se.

Ikke minst for vestre deler at Haram og for Nordøyane vil dette nye sambandet gi et potensial for vekst og utvikling. Her er god tilgang på arealer og med under en halv times reise med bil til byen, vil området kunne bli attraktivt. Haram og Ålesund burde samle seg om å kjempe fram dette prosjektet som vil ha stor verdi også for resten av regionen. Det kommer ikke av seg selv. At det har tatt 28 år siden de første planene ble laget, er ingen alder for samferdselsprosjekt på våre kanter. Det er viktig å ikke gi seg før målet er nådd.Hamnsundsambandet vil knytte Sandøy og Haram tettere til Ålesund

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder