Leiar 15. oktober:

«Lensmannskontor - Blir for mange lagt ned?»

Politidirektør Odd Reidar Humlegård. 

Leder

Politidirektør Odd Reidar Humlegård meiner at arbeidsgruppene i politidistrikta har gjort framlegg om å legge ned for mange lensmannskontor. 163 av dagens 340 kontor vil dei legge ned. Det er nesten 50 prosent. I Møre og Romsdal er det framlegg om å legge ned 14 av 26 lensmannskontor.


Politidirektøren avviser lokale politikutt

De lokale politidistriktene har gått for langt i sine forslag til kutt i antall lensmannskontor, fastslår politidirektør Odd Reidar Humlegård. Nær halvparten av tjenestestedene foreslås nedlagt.

Stortinget sette eit minstetak på 210 kontor, så talet på tenestestader må aukast, sikkert også i Møre og Romsdal. Eit nærpoliti skulle vi få. Spørsmålet er: Får vi det?

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!