Leder onsdag 26. oktober:

«Gjeldsregister et viktig redskap for bedre styring»

Norske husholdninger har en samla gjeld på rundt 3.000 milliarder kroner. Den kraftige gjeldsveksten har vært bekymringsfull høy de siste tiårene. En slik vekst er ikke bærekraftig på lang sikt, og vi må sette bremsene på.

Gjeldsvekst Veksten i husholdningenes gjeld er først og fremst knyttet til bolig, men veksten i forbrukslån gir minst like stor grunn til uro.  Foto: NTB SCANPIX

Det er både i låntakere, långivere og samfunnets interesse å få bedre kontroll med disse lånene

Leder

Årsaken til den store veksten i husholdningenes gjeld finner vi først og fremst i boligmarkedet. Drevet av lav rente, gode fradragsordninger og kraftig boligprisvekst har det vært svært lønnsomt å låne penger på bolig.