Leder 8. november:

«Digitalisering av offentlig sektor hangler for mye»

Vil styrke: Justisminister Anders Anundsen innrømmer at politiet er for dårlig rustet på IT, og vil gi politidirektør Odd Reidar Humlegård mer IT-muskler.  Foto: NTB Scanpix

IKT forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser, men gjør oss samtidig mer sårbare

Leder

Utvikling og drifting av IT-systemer i det offentlige har for mange problemer til at det kan være tilfeldig. I en stadig mer digitalisert hverdag bør vi forlange bedre styring og kvalitet.

Sist i ute mediebildet var Politiet med sitt BL-system (Basis Løsningen). I dette systemet håndteres blant annet all dokumentasjon i alle straffesaker. En direkte konsekvens av datatrøbbelet den siste tiden er vansker med å registrere anmeldelser og at etterforskningsarbeid blir forsinket.


Politiets datasystemer i normal drift

Oslo (NTB-Alexander Vestrum): Politiets straffesaksløsning er i normal drift, men man må fortsatt regne med lengre saksbehandlingstid.

Siden straffesaker likevel må prioriteres, opplever publikum dessuten at ventetiden på andre tjenester blir lengre. Det gjelder blant annet førerkortsaker og våpentillatelser.

Alle virksomheter opplever datatrøbbel iblant. IKT forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser, men gjør oss samtidig mer sårbare. For privat næringsliv er det svært viktig å redusere denne sårbarheten mest mulig.

Problemer av den karakter som Politiet har opplevd den siste tiden, ville bety store økonomiske tap for en privat virksomhet. Offentlige etater har sjølsagt ikke mindre interesse enn private av å ha effektive arbeidsverktøy, men det er likevel påfallende hvor ofte disse havner i trøbbel.

Det gjelder ikke minst når nye verktøy skal utvikles. Politiets straffesak-register er ett eksempel, en utviklingsjobb som gjorde at den nye straffeloven måtte stå på vent i mange år. Et annet eksempel er NAVs store moderniseringsprosjekt, der det er snakk store overskridelser både i tid og milliarder.


Politiet rammet av landsomfattende IT-problemer

Oslo (NTB): Politiet over hele landet er rammet av dataproblemer, opplyser Politidirektoratet.

Milliardbeløp brukes årlig på digitalisering av offentlig sektor. Investeringene er nødvendige, men avhengighet av eksterne konsulenter, stor grad av skreddersøm og tvilsomme konseptvalg tyder ikke på at de er under god nok kontroll.

Altfor ofte ser resultatene ut til å bære preg av at hver enkelt etat har kjørt sine egne løp som ender opp i systemer som er kostbare og kompliserte både å utvikle og å drifte. Det gjør vegen til milliardsprekk og IT-skandaler kort.

Staten kan ha mye å hente på å samordne sin kompetanse, både som utvikler og bestiller. Når det skal bygges et nytt politihus trår Statsbygg til, men når man skal ha IT-systemer til langt høgere summer, snekres det på kjøkkenbenken.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!