Leiar 9. november:

«Legg ikkje skulda på avisboda»

Merking Ved betre merking av postkasser, blir det lettare for nye avisbod å finne fram 

For å kunne løyse eit problem, må ein først erkjenne at det finst

Leder

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har avblåst den såkalla laurdagsavis-krisa, og hevdar at den nye distribusjonsordninga er under kontroll. Det må bety at han er dårleg orientert om korleis det står til rundt om i landet. Frå mange hald har det kome rapportar om store vanskar med avisleveringa sist helg, i samband med at ein ny aktør tok over distribusjonen. Svært mange abonnentar på Nordvestlandet vart råka, og frustrasjonen i mange bygdelag er stor.


Store problemer ved omlegging i distriktet:

Flere hundre fikk ikke avisa si lørdag

Flere hundre abonnenter av Sunnmørsposten fikk ikke lørdagsavisa etter omlegging av distribusjonen for deler av opplaget.

Då det borgarlege fleirtalet på Stortinget vedtok ny postlov og la ned postomberinga på laurdagar, var det ein føresetnad at det ikkje skulle gå utover distribusjonen av laurdagsaviser i distrikta. Dei aller fleste blir delt ut av mediebedriftene sine eigne bodtenester, men ein del har gått via Posten. I helga overtok selskapet Kvikkas AS ansvaret for å distribuere laurdagsaviser som Posten har hatt ansvar for fram til 1. november.

Problemet er at konsesjonen som Samferdselsdepartementet har gitt til logistikkfirmaet, ikkje er like omfattande som den tenesta Posten har utført tidlegare. Det fører til at ein del laurdagsaviser ikkje kjem fram til abonnentane. Årsaka er mellom anna nye innleveringstider og lange transportavstandar. Dersom tilbodet ikkje blir betre enn det som vart vist sist laurdag, er det nettopp distribusjonen i Distrikts-Norge som blir skadelidande.


Redaktøren vart avisbod då abonnentane ikkje fekk laurdagsavisa

Dette var første laurdagen då Kvikkas skulle levere laurdagsaviser - etter at Posten har stoppa levering på laurdagane.

Vi har inntrykk av at Kvikkas gjer sitt beste innanfor dei rammene dei har fått. Det har kome meldingar om at Kvikkas sine tilsette og avisbod blir trakasserte på grunn av situasjonen, og det er fullstendig uakseptabelt. Ingen skal utsettast for trakassering, og frustrasjon må ikkje rettast mot dei som utfører oppdraget dei har fått. Kritikken må høgare opp.

Det er Samferdselsdepartementet som har ansvar for å stille krav og utforme tenestekonsesjonen. For å kunne løyse eit problem, må ein først erkjenne at det finst. Derfor er det avgjerande at dei vanskane som omlegginga har skapt blir kjent, slik at aktørane kan finne gode løysingar framover.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder