Leder 20. desember:

«Et viktig håndslag til de maritime næringene»

Lovfesting av nettolønnsordningen for sjøfolk er endelig på plass.

Rett kurs Regjeringens forslag om å lovfeste nettolønnsordningen for norske sjøfolk er et viktig signal i en tid der mange norske rederier sliter tungt. 

Uten det tette samspillet mellom sjø og land ville også norske verft og utstyrsleverandører stått svakere

Leder

 Et slikt krav har lenge vært et krav fra både sjømannsorganisasjonene og næringa. At lovfestinga nå er på plass bidrar til å trygge arbeidsplassene til norske sjøfolk.


Skuffa sjøfolk

– Dette er tannlause greier

Å lovfeste nettolønsordninga endrar ingenting, seier skuffa sjømannsorganisasjonar

Sjøl om det er ulike syn på nettolønnsordninga, er det ikke akkurat politisk sprengstoff i dette lovforslaget. Nettolønnsordninga har med mindre endringer overlevd regjeringer av ulik politisk farge gjennom rundt 20 år.

På Stortinget har både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet i lengre tid hatt lovfesting som et mål. Og sjøl om Høyre har vært litt mer lunken enn sin regjeringspartner, ble målet om lovfesting nedfelt alt da de to partiene etablerte den politiske plattforma for regjeringen på Sundvolden i 2013.

Regjeringa skal først og fremst ha ros for at de nå får dette på plass, sjøl om det har tatt tid. For rederinæringa betyr dette større forutsigbarhet i rammebetingelsene. I ei tid der deler av næringa har store utfordringer, gir dette et viktig signal for dem som ønsker å satse.


Historisk for sjøfolka - nettolønsordninga blir lovfesta

Regjeringa går inn for å lovfeste nettolønsordninga.

I dag er rundt 12.000 sjøfolk og rundt 120 rederier omfattet av ordninga. Utbetalingene fra staten vil i år trolig passere 1,8 milliarder kroner. Uten nettolønnsordninga ville alle disse tallene utvilsomt vært lavere.

Kritikerne har vært mest opptatt av det siste av disse, og de har blant annet støttet seg til en utredning fra ECON Pöyry i 2010, der det ble slått fast at tilskuddsordningen for norske sjøfolk var ulønnsom.

Dette er imidlertid bare halve regnestykket, og knapt nok det. Det er liten tvil om at nettolønnsordningen er viktig for å gjøre norske sjøfolk konkurransedyktige på lønn og derfor er en viktig årsak til at vi fortsatt har et så stort antall av dem.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Dette har ikke bare betydning for dem som har sin inntekt direkte fra arbeid på sjøen, men også for den maritime klynga. Navet i denne klynga er rederiene og de norske sjøfolkene. Uten det tette samspillet mellom sjø og land ville også norske verft og utstyrsleverandører stått svakere.

Lovfesting av ordninga er derfor et bidrag til å skape større trygghet også for disse arbeidsplassene i en utfordrende tid.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder