«Enkle slagord løser ikke klimautfordringene»

Både statsfinansene og norsk økonomi generelt er så avhengige av verdiskapinga og inntektene fra oljenæringa at en bråstopp ville utløse en alvorlig krise.

INGEN BRÅSTOPP Vi må forberede oss på at oljen fases ut som energikilde, men svaret på klimakrisa er ikke å plugge oljebrønnene igjen over natta.  Foto: Staale Wattø

Vi er nødt til å gå inn i det grønne skiftet for full maskin

Leder

Det betyr ikke at vi kan late som at oljen vår ikke utgjør noe klimaproblem.

NHOs årskonferanse i går hadde det grønne skiftet som tema. Det pustet liv den alltid ulmende debatten om oljenæringas framtid. To sunnmøringer, NHO-president Tore Ulstein og Statoil-sjef Eldar Sætre, har vært sentrale i debatten.

Sætre tømte ikke akkurat olje på opprørt sjø da han før konferansen uttalte til NRK at vi har et ansvar for å pumpe opp så mye olje som mulig. Ikke uventet høstet han storm fra dem som mener at det eneste vi kan gjøre nå er å stoppe all videre oljeleiting og sette proppen i oljenæringa.

Verdens behov for energi er stadig økende, og vil fortsatt være det i uoverskuelig framtid. Vi løser ingen ting med å strupe igjen en av de viktigste energikildene over natta – ei heller i løpet av noen få tiår, uten at vi har skaffet oss alternativ.

Det vil bare gjøre de fattige i verden enda fattigere og gjøre oss sjøl mindre i stand til å løse klimautfordringene med fornuftige og framtidsretta løsninger. Vi er nødt til å gå inn i det grønne skiftet for full maskin, men da må vi ha motorkraft nok til å klare litt motstrøm og høy sjø.

Enkle slagord kan være virkningsfulle for å skape debatt, men det er ikke de som skaper løsningene. Det grønne skiftet krever et bredt sett av løsninger der vi både satser på nye energikilder, ser kritisk på vårt forbruk og finner mer energieffektive løsninger.

I horisonten ser vi en oljenæring som kommer til å miste betydning. Det må vi forberede oss på, men det er ennå langt dit. På vegen må vi bruke den kompetansen vi har på å få fart på det grønne skiftet. Her har oljenæringa en viktig rolle.

Oljenæringa må skape mer klimavennlige løsninger for egen del og bidra med kompetanse til å utvikle klimanøytrale svar på energibehovet. Samtidig må vi ha politikere som følger NHO-presidentens råd om at utslipp må koste nok. Det vil gjøre olje, gass og kull mindre etterspurt og alternativene mer konkurransedyktige.

Tagger:
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder