Kommentar 7. januar:

«Gamblerne i bankene»

I romanen starter fabrikkeier Løvdal en ellevill spekulasjon med veksler, og det som da ble omtalt som endossementer, en påtegning og videresalg av vekselen.

Bank: Spillet rundt refinansieringen av supplyrederiene minner mye om Alexander Kiellands roman «Fortuna». Foto: Staale Wattø sw@smp.no 

Leder

Løvdal nektet å høre på langt mer forsiktige banksjef Christensen, og fortsatte spekulasjonene til konkursen var et faktum. Da måtte familiens sølvtøy gjemmes unna for at det ikke skulle gå med i dragsuget.