Leder 13. januar:

«Oljekompromiss som neppe vil føre til boring»

Lofoten Arbeiderpartiet har lagt fram eit forslag til kompromiss om oljeboring i Lofoten. 

Det er viktig for å få ny fart i oljenæringa at det blir opna opp for leiting i attraktive område

Leder

Fire av ti negativ til oljeboring utenfor Lofoten

Oslo (NTB): Det er flertall i folket mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. 42 prosent sier nei, mens 31 prosent er for. Samtidig er vet ikke-andelen på hele 27 prosent.

Nei-parti over alt. Det er eit forståeleg kompromiss Arbeidarpartiet har kome fram til når det gjeld oljeleiting i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nei til konsekvensutgreiing i Lofoten, Vesterålen og Senja, men ja til konsekvensutgreiing av den sørlege delen av Lofothavet, kalla Nordland VI. Oljedirektoratet har rekna seg fram til at her ligg truleg 43 prosent av dei totale ressursane på nesten 1300 millionar fat som er stipulert for heile Lofoten-Vesterålen-området.

Oljeselskapa meiner nok at alle monner drar i desse tider, men kor mykje som er der, veit ein ikkje før ein borer, og det skal ikkje skje før ein har konsekvensutgreidd saka etter stortingsvalet i 2021. Det er altså langt opp og fram, og landsmøtet i Ap kan endre på vedtaket, men svaret i dag er altså kanskje om nokre år.

Oljedirektoratet har stadfest at det aldri har vore aktuelt å opne for oljeleiting i Vestfjorden, der det meste av Lofotfisket går føre seg. Same forsikringa burde kome når det gjeld dei sårbare gyteområda for sild på Mørebankane. Dersom ein skal la noko av oljen ligge i ro, bør det vere på slike stader.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


- Møreblokkene må ikkje gløymast

Programkomiteen i Arbeidarpartiet går inn for konsekvensutgreiing av havområda sør for Lofoten som ligg lengst frå land. Men i olje-debatten er Møreblokkene fråverande.

Kompromisset i Arbeidarpartiet løyser først og fremst eit indre partiproblem, og legg den brennbare saka i ro til seinare år. Oljeselskapa kan likevel gå ut frå at i nesten alle tenkjelege regjeringskonstellasjonar, så vil der vere parti som seier tvert nei til konsekvensutgreiing av noko som helst i nærleiken av Lofoten. Som regel vil det vere parti på vippen av typen Miljøpartiet dei grøne, Venstre, SV eller kanskje til og med KrF. Berre eit fleirtal av Høgre og Frp åleine, kan sjå bort frå Ap-kompromisset og følgje sine vedtak om konsekvensutgreiing, men spørsmålet er om desse partia i tilfelle vil ta det bråket som følgjer med. Då må dei i tilfelle ha eit stort og solid fleirtal. Sjansen ser ikkje ut til at det vil kunne skje i næraste framtid.

Det er viktig for å få ny fart i oljenæringa at det blir opna opp for leiting i attraktive område, slik som no skjer i området i nærleiken av grensa mot Russland i Barentshavet. Seismikken viser lovande petroleumsressursar i området, men det ligg langt mot nord og langt frå marknaden. Oljeselskapa ønskjer seg nok funn i Norskehavet og også der bør dei leite.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder