Leder 1. februar

«Bør innkalle Rolls-Royce ledelsen til møte»

Møte Næringsminister Monica Mæland bør ta et møte med Rolls-Royce ledelsen for å diskutere konsernets videre drift i Norge. 

Det er kamp land imellom for å legge forholdene til rette for virksomheten Rolls-Royce tilbyr

Leder

Det siste Nordvestlandet trenger midt i krisen for rederiene innen offshore og supply er en omfattende nedbemanning og nedbygging av Rolls-Royce sin virksomhet i vår region.

Bakgrunn: Tilbyr sluttpakke til alle i Rolls-Royce Marine

Signalene fra det britiske konsernet er høyst bekymringsfulle. Vi vet ennå ikke hva som blir det endelige utfallet av den nedbemanningen de skal gjennom i den marine divisjonene, men når de sender ut tilbud om sluttpakker til alle ansatte er det grunn til å frykte at det kan bli omfattende.


Rolls-Royce er blitt 500 færre på to år – kutter mer

– Det er veldig forståelig hvis folk er urolige i dagens situasjon, sier kommunikasjonsdirektøren i Rolls-Royce Marine til smp.no. Men hun er ordknapp om hvilke endringer som venter bedriften.

Rolls-Royce er et av de fremste teknologiselskap vi har i den maritime klyngen. At de valgte å legge sitt europeiske testsenter til Ålesund, var en fjær i hatten til den maritime kompetansen i vårt distrikt og det ga en viktig innsprøyting til utviklingen av hele kunnskapsmiljøet som er bygget opp rundt høgskolen i byen.

At selskapet når har behov for å kutte kostnader og tilpasse drifta til den nye situasjonen inne olje og gass har vi forståelse for. Det er noe alle er nødt å gjøre. Så er spørsmålet hvor det skal kuttes og hvor en skal legge den virksomheten som skal ta selskapet videre inn i framtida. Sett i lys av det må en ikke glemme at det her dreier seg om et internasjonalt selskap der det er kamp landene imellom for å legge forholdene til rette for sikre seg den virksomheten de tilbyr.


Tillitsvalgt ved Rolls-Royce tror ikke de slipper unna nye oppsigelser

Rundt 1600 ansatte i Rolls-Royce Marine fikk mandag tilbud om sluttpakker. Tillitsvalgt sier de ansatte er urolige.

Rolls-Royce er en global merkevare alle ønsker velkommen. Når det gjelder den marine divisjonen ser vi nå en mulig interessekamp mellom den virksomheten konsernet har på Sunnmøre og den de har i Finland. Slik vi har forstått det har finske myndigheter vært offensive for å sikre selskapets virksomheter i Finland. Vi har ikke fanget opp tilsvarende signaler i Norge. Derfor bør de sluttpakketilbudene som nå er sendt ut, få alarmen til å gå i Næringsdepartementet.

Det er ikke en politisk oppgave hvordan et selskap organiserer sin virksomhet, men det er en politiske oppgave å ha dialog med et selskap som Rolls-Royce for å forsikre seg om at det ikke er sider ved rammebetingelsene her i landet som gjør at det kan bli aktuelt å flytte virksomhet til andre land som det er naturlig å sammenligne oss med.

Vi forventer at næringsminister Monica Mæland snarest ber om et møte med Rolls-Royce for å få svar på den typen spørsmål.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder