Leder torsdag 27. april

Utdanning er nøkkelen til deltaking i arbeidslivet

Utdanning Ufaglærte med kort ansiennitet eller i midlertidige stillingar har lettare for å falle varig ut av arbeidslivet. Vi må difor satse meir på kvalifiseringstiltak. Illustrasjonsfoto 

Leder

Jobben vi gjer for å integrere personar med svak tilknyting til arbeidslivet, bør betale seg på lang sikt. Det gjeld både innvandrarar og norske borgarar. Dette er ikkje berre eit spørsmål om kultur eller etnisitet.