Leder, 18. mai

Det lukter valkamp av jordbruksoppgjeret

Brot i jordbruksforhandlingane.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp)  Foto: NTB Scanpix

Leder

Det skjer av og til at staten og bondeorganisasjonane ikkje blir samde om ein ny jordbruksavtale. Då er regelen at regjeringa sender statens siste tilbod til Stortinget som forslag til ny jordbruksavtale.