Leder:

«Må gjøre mer for å tilrettelegge for turismen»

Ålesund bør fortsatt ha kapasitet til å ta imot flere turister i sommersesongen, og slik gi rom for flere arbeidsplasser og større verdiskaping i byen og omlandet. En slik vekst fordrer imidlertid vilje til bedre tilrettelegging.

ALVORLIG Når bussene med turister må kjøre ulovlig for å få fraktet turister til byens viktigste utsiktspunkt, sier det seg sjøl at det haster med tiltak.  Foto: Lars Inge Skrede

At det nå kommer fram at vegen ikke er godkjent for busser, gjør situasjonen for turistnæringa enda verre

Leder

Allerede nå har byen nemlig flaskehalser som skaper større utfordringer enn de burde.

De siste dagene har Sunnmørsposten hatt flere saker om vegen opp til Fjellstua.

Bakgrunn: Dagens busstrafikk til Fjellstua er ulovlig

Den er et heller sørgelig kapittel, og trenger sårt en opprustning.

Asfalten har store skader, vegen er smal og kronglete, snuplassen ved Fjellstua er trang for store kjøretøy og sikkerheten er dårlig særlig for mjuke trafikanter. At det nå kommer fram at vegen ikke er godkjent for busser, gjør situasjonen for turistnæringa enda verre.

Rådmannen i Ålesund har allerede varsla en sak for bystyret i juni.

Hun foreslår der tiltak som kan gi noen mindre utbedringer, men det først være en hjelp til neste års sesong.

I tillegg er det fortsatt en mulighet til at de verste skadene på vegdekket kan bli utbedret.

En større utbedring ligger noe lengre fram i tid. Det er avsatt 17,5 millioner kroner til en oppgradering av hele vegen fra Borgundvegen og ut til Fjellstua. Storparten av disse pengene er imidlertid tenkt først etter 2021. Det er for lenge å vente, og prosjektet bør forseres så mye som mulig.

Les mer:

Så mange kjører til Fjellstua daglig

Dette svarer vegsjefen i Ålesund: Foreslår shuttlebusser

Busselskap: – Vi gjør bare det alle andre gjør

Problemene på vegen opp til Fjellstua er ikke av ny dato, og det bør heller ikke komme som en overraskelse på noen av oss at turiststrømmen økes. Det er faktisk en villet utvikling og delvis resultat av en intens markedsføring. Da er det synd at tilrettelegging av infrastruktur er forsømt.

Skal Ålesund være det reiselivsproduktet vi ønsker byen skal være, bør vi for framtida sørge for at eksisterende attraksjoner er godt tilrettelagt for den turiststrømmen vi legger opp til. Det er offentlige myndigheter, i dette tilfellet kommunen, som har ansvaret for god fysisk infrastruktur.

Så må også næringa ta sitt ansvar. Det bør være mulig å utvikle reiselivsproduktet ytterligere med et bredere tilbud av, slik at man med det også sprer turiststrømmen på flere attraksjoner enn i dag. Da vil man også øke kapasiteten.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder