Leder:

Kraftig økt sysselsetting de neste tre årene

Torsdag bestemte hovedstyret i Norges Bank seg for å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent.

RENTER Sentralbanksjef Øystein Olsen kunngjorde hovedstyrets rentebeslutning torsdag.   Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Leder

Samtidig varslet sentralbanksjef Øystein Olsen at bankens prognoser tilsier en vedvarende vekst i sysselsettingen de neste to årene, og at arbeidsmarkedet i 2020 vil være nær kokepunktet, slik det var i noen av de beste årene vi har bak oss.

En ledighet på 2,5 prosent må en tilbake til 2008 for å finne maken til. Da var den under 2 prosent, og Norge var avhengig av import av arbeidskraft for å få hjulene til å gå rundt. Det behovet vil sikkert kunne melde seg igjen.

Allerede fra neste år av vil det bli en synlig forbedring i arbeidsmarkedet, og sysselsettingen vil nærme seg nivået fra før fallet i oljeprisen i 2014. Dermed blir det vanskeligere å føre en valgkamp som baserer seg på at det er krise på arbeidsmarkedet. Tvert om, vi beveger oss i retning av et stramt arbeidsmarked. Norges Banks tall viser at det i 2020 ikke vil være ledig kapasitet i norsk økonomi.

En forutsetning for at dette skal henge i hop er at det blir vekst i sysselsettingen. Så mange som mulig av de 50.000 sysselsatte i oljebransjen som forsvant ut, og nye kull av utdannet ungdom må inn igjen på arbeidsmarkedet. Sysselsettingen vil øke med opp til en prosent årlig de neste tre årene. En prosent utgjør rundt 27.000 nye jobber.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Siden 2008 har vi hatt fallende sysselsettingsgrad, så vi burde ha en reserve å ta av. Det store spørsmålet vil i så fall være om kompetansekravene har endret seg så mye, at det må etterutdanning til. Det faktum at vi er blitt flere eldre, tilsier kanskje at en større andel av dem som er blitt ledige, får problemer med å komme inn igjen på arbeidsmarkedet. De vil uansett møte konkurranse både fra yngre arbeidssøkere, og også fra arbeidssøkere fra EU.

Vi går nå in i en valgkamp der nettopp sysselsetting, yrkesdeltakelse og forholdene på arbeidsmarkedet blir et viktig tema. Det er neppe til å komme forbi at regjeringen har vært heldig og dyktig med sin motkonjunkturpolitikk, selv om den har kostet mange oljekroner.

De som skal styre i neste stortingsperiode vil nok ha behov for å bruke bremsepedalen mer, for å unngå overoppheting og dermed også en kraftig kostnadsvekst og svekket konkurranseevne.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder