Leder 30. juli

Mangelfull journalføring kan være livsfarlig

LEDER: – Alle fakta må på bordet, slik at man kan finne ut hvordan dette kunne skje.

Nye opplysninger Sunniva Sandens familie har hentet inn informasjon, som har fått Statens helsetilsyn til å gjenoppta granskingen. Foto: Marius Simensen 

Det som dokumenteres, er av stor betydning for rettssikkerheten

Leder

Helsetilsynet har satt i gang etterforskning av legekontor og fysioterapeut etter at Sunniva Sanden fra Langevåg døde 3. april i fjor. Hun ble bare 20 år. Massiv blodpropp i lungene, som følge av blodpropp i opererte bein, var dødsårsaken. Hendelsen er uendelig tragisk. Alle fakta må på bordet, slik at man kan finne ut hvordan dette kunne skje.

BAKGRUNN:

Sula legekontor og Sunnivas fysioterapeut granskes av Helsetilsynet

Skjerpet rutinene etter dødsfallet: – Nå blir så godt som all aktivitet journalført

Fylkesmannen la først bort saka, men familien opplevde at det var noe som ikke stemte. De fikk åpnet Sunnivas mobiltelefon, og oppdaget at den unge kvinna hadde vært i kontakt med legekontoret flere ganger før hun døde. Mangelfull kommunikasjon og journalføring har preget saka.

Sunniva Sanden: Døde 3. april 2016 av blodpropp etter en kneoperasjon.  Foto: Privat

Ifølge helsepersonelloven har alle som yter helsehjelp plikt til å skrive pasientjournal. Journalføring skal være en innarbeidet rutine, men likevel finner Statens helsetilsyn til dels store mangler i de sakene de behandler. I de 432 tilsynssakene som Statens helsetilsyn avsluttet i fjor, ble det konkludert med brudd på journalføringsplikten og kravet til journalers innhold i cirka 80 av dem. Dette er svært alvorlig, fordi pasientjournalene skal danne grunnlag for forsvarlig helsehjelp.

Pasientjournalen er en viktig informasjonskilde når Helsetilsynet skal undersøke om en pasient har fått forsvarlig behandling. Det som dokumenteres, er av stor betydning for rettssikkerheten. Ifølge tilsynsmeldinga til Helsetilsynet for 2016 er fysioterapeuter en gruppe som blir trukket fram. Det blir påpekt at journalnotatene til mange fysioterapeuter inneholder lite eller ingen informasjon om hvilke undersøkelser som er utført, funn som er gjort og hvilke vurderinger som ligger til grunn for valg av behandlingsmetode. Sula legekontor har skjerpet rutinene med journalføring etter det som har hendt, og det samme bør alle legekontor og andre som yter helsehjelp gjøre.

Sunniva Sandens pårørende har gjort en omfattende innsats med å undersøke saka. En familie i sorg burde ha vært spart for en slik belastning. Nå samarbeider Sula legekontor med Fylkeslegen og Helsetilsynet for å få fram alle fakta. Den jobben må gjøres grundig, slik at alle kan ha full tillit til at hele sannheten kommer fram.