Sjøl for 1.000 milliarder kroner får man ikke alt på ønskelista

Flere store vegprosjekter går en svært usikker framtid i møte ifølge en ny rapport fra Oslo Economics.

USIKKERT En plass i Nasjonal transportplan er viktig, men det er slett ingen garanti for at Møreaksen får byggestart i løpet av planperioden. Illustrasjon: Møreaksen AS 

Det lukter fortsatt sterkt svidd valgflesk av prosjekt som Møreaksen og Hordfast

Leder

Konsulentselskapet mener at prosjekt som Møreaksen kan bli stoppet på grunn av manglende finansiering.

Rapporten tar for seg den nylig vedtatte Nasjonal transportplan. Her legger regjeringa opp til en historisk satsing på samferdsel. Til sammen skal det brukes 1.000 milliarder kroner på veg, jernbane og havner i 12-årsperioden.

Konsulentene mener at mange av prosjektene som har fått plass i transportplanen likevel ikke vil bli realisert.

Grunnen er at store vegprosjekter normalt sett blir mye dyrere enn antatt, og det vil føre til at kassa blir tom før spaden settes i jorda for prosjekt seint i planperioden, som Møreaksen.

Nå er ikke dette akkurat rakettforskning. At store vegprosjekter gjerne får en stadig høgere pris etter hvert som planlegginga skrider framover, er snarere regelen enn unntaket.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Og vi snakker da om store prisøkninger, slik vi blant annet har sett i forbindelse med ferjefri E39.

En viktig årsak er kombinasjonen av urealistisk ønsketenking i startfasen av planlegginga og at stadig nye ønsker og krav pakkes inn i prosjektet etter hvert.

Ifølge rapporten er det gjennomsnittlige avviket mellom sluttkostnad og kostnadsoverslag i NTP på hele 39 prosent.

Resultatet blir at 1.000 milliarder ikke rekker så langt som politikerne hadde sett for seg. Dette forstår alle som vil forstå. Fortsatt kan regjeringa skryte av at NTP gir tidenes samferdselssatsing, men det lukter fortsatt sterkt svidd valgflesk av prosjekt som Møreaksen og Hordfast.

I stedet for å benekte dette, bør politikere som ønsker realisering av disse vegsambandene brette opp ermene. Kampen for ferjefri E39 er bare så vidt begynt.

Vestlandet står fortsatt langt bak i NTP-køen sammenlignet med jernbanefylkene.

Skal vi knytte Møre og Romsdal sammen på tvers av Storfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden har vi ikke råd til ett eneste hvileskjær.

Det politiske presset må opprettholdes.

Samtidig må det jobbes smartere for å få ned kostnadene på hvert enkelt prosjekt som ligger i transportplanen.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder